Przetarg na wymianę stopnic zewnętrznych w dniu 15.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stopnic zewnętrznych wraz z odcinkową wymianą uszkodzonych filarów, montaż wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 4ABC/A  (3 klatki) w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 10 kl. C,D,E, os. Korfantego 2 kl. A,B, os. Sikorskiego 15 kl. C,D,E, 16 kl. B,C, 17 kl. A,B,F, 19 kl. A,F w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 15.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stopnic. Nie otwierać przed dn. 15.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I – os. 700 lecia Żor 4 – 2.100,00 zł, Zadanie II – os. Ks. Władysława 10 – 3.600,00 zł, os. Korfantego 2 – 3.000,00 zł,
os. Sikorskiego 15 – 1.500,00 zł, os. Sikorskiego 16 – 1.100,00 zł, os. Sikorskiego 17 – 1.500,00 zł, os. Sikorskiego 19 – 1.100,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 15.02.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.