Przetarg na wymianę wewnętrznej linii zasilającej w dn. 02.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 7 kl. A,B w Żorach.

Zadanie II. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 13 kl. D,E,G,H w Żorach.

Zadanie III. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  na os. Pawlikowskiego 7 kl. A,B,C,D w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 12 kl. A,B w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 02.02.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana WLZ do mieszkań. Nie otwierać przed dn. 02.02.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski  51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.600,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 1.800,00 zł, Zadanie IV – 900,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 02.02.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.