Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(I piętro bud. Administracji)

36,20 m²

2.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

3.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud Administracji -pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.
Szczegółowych informacji udziela dział GZM, os. Korfantego 20A tel. 32 4788182 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500,w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.