Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

ul. Boryńska 36B (PU-4)

160,37 m²

2.

Os. Ks. Władysława PU-3

206,18 m² *

3.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m² *

4.

PU-13 os. Pawlikowskiego

55,76 m²

5.

PU-15 os. Sikorskiego

112,63 m²

6.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m²

7.

PU-15 os. Sikorskiego

54,07 m²

8. 

Os. Sikorskiego Okrężna 3
(I piętro bud. Administracji)

36,20 m²

9.

Os. Sikorskiego Okrężna 3
(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

10.

Os. Sikorskiego Okrężna 3
(II piętro bud Administracji -pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

11.

 os. Korfantego 20 (PU-11)   (piwnice)

197,41 m²

12.

 os. Korfantego 20 (PU-11)   (piwnice)

279,00 m²

 

*Wymagana procedura przetargowa.

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.