Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11

Plan remontów nieruchomości na rok 2019

         
os. Korfantego 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 47 879,62 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 35 883,36 zł
Wydatki w 2018 roku 35 225,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 48 537,98 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 35 883,36 zł 46 050,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 3 650,00 zł
2 Remont posadzek w piwnicach 40 m2 8 000,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 12 300,00 zł
4 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 17 600,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 38 371,34 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,40 zł 83 727,84 zł 83 727,84 zł
         
         
os. Korfantego 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 33 753,79 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 38 873,64 zł
Wydatki w 2018 roku 15 601,75 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 57 025,68 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 38 873,64 zł 58 100,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 4 szt. 5 500,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 12 300,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 17 600,00 zł
4 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu 91 szt. 18 200,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 37 799,32 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,15 zł 67 332,96 zł 67 332,96 zł
         
         
os. Korfantego 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -2 141,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 36 033,84 zł
Wydatki w 2018 roku 4 143,46 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 29 748,63 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 36 033,84 zł 41 800,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 12 300,00 zł
2 Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w piwnicach 1 bud. 25 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 23 982,47 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,01 zł 59 981,88 zł 59 981,88 zł
         
         
os. Korfantego 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 21 708,38 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 38 873,64 zł
Wydatki w 2018 roku 3 473,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 57 108,82 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 38 873,64 zł 91 500,00 zł
      Ilość  
1 Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w piwnicach 1 bud. 25 000,00 zł
2 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 20 000,00 zł
3 Remont rozdzielni głównej 1 bud. 42 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 4 482,46 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,10 zł 64 315,68 zł 64 315,68 zł
         
         
os. Korfantego 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 6 052,25 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 46 265,51 zł
Wydatki w 2018 roku 7 251,08 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 45 066,68 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 42 196,56 zł 27 300,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 10 500,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 12 300,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 59 963,24 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,89 zł 53 649,96 zł 53 649,96 zł
         
         
os. Korfantego 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 45 596,87 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 30 134,40 zł
Wydatki w 2018 roku 4 036,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 71 695,27 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,50 zł 30 134,40 zł 78 800,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 12 300,00 zł
2 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 20 000,00 zł
3 Remont rozdzielni głównej 1 bud. 42 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 23 029,67 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,01 zł 60 196,44 zł 60 196,44 zł
         
         
os. Korfantego 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 41 434,99 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 38 238,24 zł
Wydatki w 2018 roku 71 497,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 8 176,23 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 1 mc, 0,70 zł x 11 mcy 20 108,04 zł 3 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 24 784,27 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,14 zł x 11 m-cy 27 557,86 zł 27 557,86 zł
         
         
os. Korfantego 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -48 941,08 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 39 446,92 zł
Wydatki w 2018 roku 26 253,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -35 747,16 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,61 zł 40 216,08 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 468,92 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,01 zł 66 587,28 zł 66 587,28 zł
         
         
os. Korfantego 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 66 566,71 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 76 476,48 zł
Wydatki w 2018 roku 142 504,17 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 539,02 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 1 mc, 0,70 zł x 11 mcy 40 216,08 zł 23 250,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 3 750,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 16 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 17 505,10 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,02 zł x 11 mcy 49 314,10 zł 49 314,10 zł
         
         
os. Korfantego 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 40 387,77 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 36 590,04 zł
Wydatki w 2018 roku 76 627,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 350,21 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 18 459,84 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019 r. 16 810,05 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,29 zł 34 018,80 zł 34 018,80 zł
         
         
os. Korfantego 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 43 328,91 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 41 534,64 zł
Wydatki w 2018 roku 35 900,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 48 963,55 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,63 zł 41 534,64 zł 34 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 10 500,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 20 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 55 998,19 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,82 zł 54 060,96 zł 54 060,96 zł
         
         
os. Korfantego 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 23 635,64 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 29 008,32 zł
Wydatki w 2018 roku 22 950,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 29 693,96 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 29 008,32 zł 27 700,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 8 400,00 zł
2 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu 79 szt. 15 800,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 31 002,28 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,20 zł 63 290,88 zł 63 290,88 zł
         
         
os. Korfantego 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 16 196,80 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 14 240,40 zł
Wydatki w 2018 roku 7 800,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 22 637,20 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 14 240,40 zł 16 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana zjazdów na wózki 1 bud. 14 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 20 877,60 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,28 zł 33 755,16 zł 33 755,16 zł
         
         
os. Korfantego 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -56 488,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 38 897,52 zł
Wydatki w 2018 roku 24 128,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -41 718,79 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019 r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 39 556,80 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r -6 161,99 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,26 zł 83 069,28 zł 83 069,28 zł
         
         
os. Korfantego 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 64 047,57 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 29 535,72 zł
Wydatki w 2018 roku 103 855,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -10 272,31 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,56 zł 29 535,72 zł 21 000,00 zł
      Ilość  
1 Remont przykanalika kanalizacji sanitarnej kl. A,B 7 500,00 zł
2 Remont poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach kl. A,B 10 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -1 736,59 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,06 zł 55 906,92 zł 55 906,92 zł
         
         
os. Korfantego 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 22 519,94 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 29 008,32 zł
Wydatki w 2018 roku 19 378,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 32 149,46 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 29 008,32 zł 28 900,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 17 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 8 400,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 32 257,78 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 61 445,88 zł 61 445,88 zł
         
         
os. Korfantego 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 14 731,23 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 42 853,20 zł
Wydatki w 2018 roku 7 568,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 50 016,23 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 645,44 zł 33 900,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 22 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 8 400,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 47 761,67 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 65 928,00 zł 65 928,00 zł
         
         
os. Korfantego 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -91 172,47 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 15 998,50 zł
Wydatki w 2018 roku 9 900,40 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -85 074,37 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,62 zł x 2 mce, 0,70 zł x 10 mcy 18 108,22 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -70 966,15 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,26 zł 32 384,04 zł 32 384,04 zł
         
         
os. Korfantego 19
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -6 488,69 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 21 624,36 zł
Wydatki w 2018 roku 9 900,40 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 5 235,27 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,82 zł 21 624,36 zł 12 000,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 8 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 14 859,63 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,23 zł 31 612,92 zł 31 612,92 zł

Termomodernizacja - os. Korfantego