Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego

Plan remontów nieruchomości na rok 2020

os. Korfantego 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 52 784,90 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 35 883,36 zł
Wydatki w 2019 roku 31 448,83 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 57 219,43 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 35 883,36 zł 66 075,46 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej na przejściach klatek schodowych na III, VI, IX piętrze 10 szt. 22 000,00 zł
2 Wymiana klapy oddymiającej 1 szt. 6 000,00 zł
3 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do rozdzielni piętrowych kl. A,B 21 000,00 zł
4 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 93 szt. 12 575,46 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 27 027,33 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,40 zł 83 727,84 zł 83 727,84 zł
         
         
os. Korfantego 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 59 803,78 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 38 873,64 zł
Wydatki w 2019 roku 44 873,05 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 53 804,37 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 38 873,64 zł 99 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej na przejściach klatek schodowych na III, VI, IX piętrze 10 szt. 22 000,00 zł
2 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. A,B 52 000,00 zł
3 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do rozdzielni piętrowych kl. A,B 21 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -6 821,99 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,15 zł 67 332,96 zł 67 332,96 zł
         
         
os. Korfantego 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 31 748,63 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 36 033,84 zł
Wydatki w 2019 roku 29 738,43 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 38 044,04 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 36 033,84 zł 62 534,58 zł
      Ilość  
1 Wymiana zjazdów na wózki 1 bud. 3 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej na przejściach klatek schodowych na III, VI, IX piętrze 10 szt. 22 000,00 zł
3 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do rozdzielni piętrowych kl. A,B 21 000,00 zł
4 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 89 szt. 12 034,58 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 11 543,30 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,01 zł 59 981,88 zł 59 981,88 zł
         
os. Korfantego 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 61 355,28 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 38 873,64 zł
Wydatki w 2019 roku 76 340,46 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 23 888,46 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 38 873,64 zł 45 305,02 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej na przejściach klatek schodowych na III, VI, IX piętrze 10 szt. 22 000,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 6 500,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 91 szt. 12 305,02 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 17 457,08 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,10 zł 63 580,44 zł 63 580,44 zł
os. Korfantego 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 46 445,03 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 42 196,56 zł
Wydatki w 2019 roku 25 808,56 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 62 833,03 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 42 196,56 zł 111 669,80 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej na przejściach klatek schodowych na III, VI, IX piętrze 10 szt. 22 000,00 zł
2 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. A,B 52 000,00 zł
3 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do rozdzielni piętrowych kl. A,B 21 000,00 zł
4 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 90 szt. 12 169,80 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -6 640,21 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
0,89 zł 53 649,96 zł 53 649,96 zł
 
os. Korfantego 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 72 695,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 30 134,40 zł
Wydatki w 2019 roku 72 941,69 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 29 887,98 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,50 zł x 2 m-ce, 0,60 zł x 10 m-cy 35 156,80 zł 83 669,80 zł
      Ilość  
1 Remont ścian w korytarzach na parterach klatek schodowych 1 bud. 45 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej na przejściach klatek schodowych na III, VI, IX piętrze 10 szt. 22 000,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 90 szt. 12 169,80 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -18 625,02 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2016 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,01 zł 60 196,44 zł 60 196,44 zł
os. Korfantego 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 10 298,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 20 108,04 zł
Wydatki w 2019 roku 11 294,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 19 112,63 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 18 459,84 zł 12 044,02 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 3 000,00 zł
2 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 41 szt. 5 544,02 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 25 528,45 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2018 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji- odpis
1,14 zł 30 063,12 zł 30 063,12 zł
         
os. Korfantego 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -31 745,88 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 40 216,08 zł
Wydatki w 2019 roku 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 4 470,20 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,61 zł 40 216,08 zł 30 657,22 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy LED na klatkach schodowych 1 bud. 13 000,00 zł
2 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 101 szt. 13 657,22 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 14 029,06 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,01 zł 66 587,28 zł 66 587,28 zł
         
         
os. Korfantego 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -7 840,30 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 40 216,08 zł
Wydatki w 2019 roku 14 043,58 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 18 332,20 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 36 919,68 zł 14 452,82 zł
      Ilość  
1 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 81 szt. 10 952,82 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 40 799,06 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2018 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,02 zł 53 114,28 zł 53 114,28 zł
         
         
os. Korfantego 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 9 099,50 zł
Wydatki w 2019 roku 10 250,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 17 309,34 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 18 459,84 zł 18 544,02 zł
      Ilość  
1 Regulacja wpustów deszczowych 6 szt. 8 000,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 3 000,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 41 szt. 5 544,02 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 17 225,16 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2018 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,29 zł 34 018,80 zł 34 018,80 zł
         
         
os. Korfantego 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 49 959,70 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 41 534,64 zł
Wydatki w 2019 roku 20 834,40 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 70 659,94 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,63 zł 41 534,64 zł 58 657,22 zł
      Ilość  
1 Wymiana siatek zabezpieczających na parterach w klatkach schodowych 1 bud. 18 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy LED oraz instalacji w piwnicach 1 bud. 23 000,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 101 szt. 13 657,22 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 53 537,36 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2016 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
0,82 zł 54 060,96 zł 54 060,96 zł
         
         
os. Korfantego 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 30 193,96 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 29 008,32 zł
Wydatki w 2019 roku 21 132,06 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 38 070,22 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 29 008,32 zł 28 500,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 5 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy LED oraz instalacji w piwnicach 1 bud. 20 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 38 578,54 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,20 zł 63 290,88 zł 63 290,88 zł
         
         
os. Korfantego 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 23 636,48 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 14 240,40 zł
Wydatki w 2019 roku 6 977,43 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 30 899,45 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 14 240,40 zł 26 844,02 zł
      Ilość  
1 Likwidacja wysepki na parkingu 20 m2 6 300,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy LED oraz instalacji w piwnicach 1 bud. 10 000,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 3 000,00 zł
4 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 41 szt. 5 544,02 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 18 295,83 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,28 zł 33 755,16 zł 33 755,16 zł
         
         
os. Korfantego 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -40 719,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 39 556,80 zł
Wydatki w 2019 roku 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -5 162,31 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 39 556,80 zł 30 522,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy LED na klatkach schodowych 1 bud. 13 000,00 zł
2 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 100 szt. 13 522,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 3 872,49 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,26 zł 83 069,28 zł 83 069,28 zł
         
         
os. Korfantego 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -4 860,49 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 29 535,72 zł
Wydatki w 2019 roku 13 600,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 11 075,23 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,56 zł 29 535,72 zł 19 452,82 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 5 000,00 zł
2 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 81 szt. 10 952,82 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 21 158,13 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2016 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,06 zł 55 906,92 zł 55 906,92 zł
         
         
os. Korfantego 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 33 149,46 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 29 008,32 zł
Wydatki w 2019 roku 27 950,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 34 207,78 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 29 008,32 zł 19 452,82 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 5 000,00 zł
2 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 81 szt. 10 952,82 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 43 763,28 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,18 zł 61 445,88 zł 61 445,88 zł
         
         
os. Korfantego 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 31 284,82 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 31 645,44 zł
Wydatki w 2019 roku 37 739,32 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 25 190,94 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 645,44 zł 45 252,82 zł
      Ilość  
1 Ocieplenie stropów piwnic 68 m2 6 800,00 zł
2 Remont przykanalika deszczowego kl. E,F 24 000,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 81 szt. 10 952,82 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 11 583,56 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,25 zł 65 928,00 zł 65 928,00 zł
         
         
os. Korfantego 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -84 073,19 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 18 108,22 zł
Wydatki w 2019 roku 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -69 964,97 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 18 459,84 zł 9 408,80 zł
      Ilość  
1 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 40 szt. 5 408,80 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -60 913,93 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,26 zł 32 384,04 zł 32 384,04 zł
         
         
os. Korfantego 19
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 6 236,83 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 21 624,36 zł
Wydatki w 2019 roku 12 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 15 361,19 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,82 zł 21 624,36 zł 11 908,80 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 3 000,00 zł
2 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 40 szt. 5 408,80 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 25 076,75 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,23 zł 31 612,92 zł 31 612,92 zł

Termomodernizacja - os. Korfantego