Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11

Plan remontów nieruchomości na rok 2017

         
os. Korfantego 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 17 037,96 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 35 883,36 zł
Wydatki w 2016 roku 20 713,14 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 32 208,18 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 35 883,36 zł 36 200,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 2 szt. 17 100,00 zł
2 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 600,00 zł
3 Montaż linek zabezpieczających na belkach stężających przeciw ptakom 1 bud. 3 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 31 891,54 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,40 zł 83 727,84 zł 83 727,84 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -27 090,28 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 56 021,90 zł
Wydatki w 2016 roku 15 178,08 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 13 753,54 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 38 873,64 zł 40 520,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 10 szt. 7 820,00 zł
2 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 2 szt. 17 100,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 600,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 12 107,18 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,15 zł 67 332,96 zł 67 332,96 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -25 417,33 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 90 688,20 zł
Wydatki w 2016 roku 6 015,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 59 255,27 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,51 zł 90 685,20 zł 148 030,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 95 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 4 szt. 3 630,00 zł
3 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 2 szt. 17 100,00 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 14 500,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 300,00 zł
6 Montaż linek zabezpieczających na belkach stężających przeciw ptakom 1 bud. 2 000,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 1 910,47 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 794 357,34 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -14 380,06 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 56 021,92 zł
Wydatki w 2016 roku 13 769,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 27 872,26 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 38 873,64 zł 63 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikami ruchu 1 bud. 18 700,00 zł
2 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 2 szt. 17 100,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 600,00 zł
4 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 8 100,00 zł
5 Montaż linek zabezpieczających na belkach stężających przeciw ptakom 1 bud. 3 000,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 3 745,90 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,10 zł 64 315,68 zł 64 315,68 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 73 250,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 90 907,60 zł
Wydatki w 2016 roku 7 533,53 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 156 624,66 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,51 zł 91 023,96 zł 241 900,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja budynku - wkład własny 1 bud. 190 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 3 szt. 2 500,00 zł
3 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 2 szt. 17 100,00 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 14 500,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 300,00 zł
6 Montaż linek zabezpieczających na belkach stężających przeciw ptakom 1 bud. 2 000,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 5 748,62 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 824 145,70 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 155 632,50 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 90 949,16 zł
Wydatki w 2016 roku 200 190,72 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 46 390,94 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,50 zł 30 134,40 zł 42 430,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 4 szt. 3 630,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 4 szt. 2 100,00 zł
3 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 2 szt. 17 100,00 zł
4 Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 szt. 7 000,00 zł
5 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 8 100,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 34 095,34 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,01 zł 60 196,40 zł 60 196,40 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -21 758,35 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 238,24 zł
Wydatki w 2016 roku 14 132,21 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 2 347,68 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 38 238,24 zł 4 250,00 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 30 mb 750,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 36 335,92 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 51 645,70 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 35 599,21 zł
Wydatki w 2016 roku 4 023,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 83 221,11 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 35 601,12 zł 187 830,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 830,00 zł
2 Remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów, wymiana nasad 1 bud. 183 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -69 007,77 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,01 zł 66 587,28 zł 66 587,28 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 87 902,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 570,32 zł
Wydatki w 2016 roku 110 859,50 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 53 613,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 76 476,48 zł 40 875,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2 000,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 625,00 zł
3 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 30 mb 750,00 zł
4 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych piwnic kl. E,F 34 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 89 214,89 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 51 043,48 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 238,24 zł
Wydatki w 2016 roku 60 965,93 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 28 315,79 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 38 238,24 zł 43 375,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 3 szt. 3 125,00 zł
2 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 30 mb 750,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 4 500,00 zł
4 Malowanie klatek schodowych 1 bud. 33 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 23 179,03 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 192 627,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 82 080,36 zł
Wydatki w 2016 roku 269 974,99 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 4 732,49 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,63 zł 41 534,64 zł 7 425,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 3 szt. 2 800,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 625,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 38 842,13 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,82 zł 54 060,96 zł 54 060,96 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 103 446,50 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 476,48 zł
Wydatki w 2016 roku 112 279,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 67 643,78 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 76 476,48 zł 130 725,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 70 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 4 szt. 3 625,00 zł
3 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 36 000,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 13 395,26 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 813 447,42 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 39 453,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 238,24 zł
Wydatki w 2016 roku 41 825,27 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 35 866,09 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 38 238,24 zł 59 625,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 30 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 825,00 zł
3 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 000,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 800,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 14 479,33 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 422 265,95 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -122 673,55 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 35 468,96 zł
Wydatki w 2016 roku 4 923,14 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -92 127,73 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 35 601,12 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r -60 526,61 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,26 zł 83 069,28 zł 83 069,28 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 119 664,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 476,48 zł
Wydatki w 2016 roku 172 966,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 23 174,15 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 x 3 mce; 0,56 zł x 9 m-cy 41 270,93 zł 5 250,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 750,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 59 195,08 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,06 zł 41 930,21 zł 41 930,21 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -39 067,95 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 964,00 zł
Wydatki w 2016 roku 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -9 603,95 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 29 008,32 zł 4 430,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 930,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 14 974,37 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 61 445,88 zł 61 445,88 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -7 251,79 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 476,48 zł
Wydatki w 2016 roku 13 824,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 55 400,18 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 76 476,48 zł 120 000,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 60 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 650,00 zł
3 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 250,00 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 36 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 11 876,66 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 809 478,90 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -103 463,39 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 14 239,68 zł
Wydatki w 2016 roku 8 834,46 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -98 058,17 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 14 240,40 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -87 817,77 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,26 zł 32 384,04 zł 32 384,04 zł
         
         
         
         
os. Korfantego 19
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -42 583,71 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 21 625,92 zł
Wydatki w 2016 roku 3 568,52 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -24 526,31 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,82 zł 21 624,36 zł 9 090,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 090,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 4 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -11 991,95 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,23 zł 31 612,92 zł 31 612,92 zł

Termomodernizacja - os. Korfantego