Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19

Wykonanie planu remontowego za rok 2018

os. Korfantego 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 31 422,14 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 37 139,28 zł
Wydatki w 2017 roku 20 681,80 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 47 879,62 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 35 883,36 zł 30 978,08 zł
      Ilość  
1 Wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej w piwnicach 1 bud. 19 000,00 zł
2 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 8 900,00 zł
3 Naprawa uszkodzonej dylatacji 1 bud. 2 700,00 zł
4 Usuwanie skutków dewastacji - wymiana oświetlenia dźwigu w kabinie 1 szt. 378,08 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 52 784,90 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,40 zł 83 727,84 zł 83 727,84 zł
         
         
os. Korfantego 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 18 823,73 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 39 881,10 zł
Wydatki w 2017 roku 24 951,04 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 33 753,79 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,65 zł 40 651,74 zł 14 601,75 zł
      Ilość  
1 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 8 900,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 205,00 zł
3 Usuwania skutków dewastacji - wymiana lampy, lustra, oświetlenia awaryjnego dźwigu w kabinie 3 szt. 1 103,12 zł
4 Wymiana wymiennika ciepła w węźle c.o. 2 szt. 2 535,62 zł
5 Wykonanie poręczy dla osoby niepełnosprawnej 1 kl. 858,01 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 59 803,78 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,15 zł 67 337,28 zł 67 337,28 zł
         
         
os. Korfantego 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 64 763,99 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 92 010,66 zł
Wydatki w 2017 roku 158 916,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -2 141,75 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 36 033,84 zł 2 143,46 zł
      Ilość  
1 Usuwania skutków dewastacji - wymiana lustra w kabinie dźwigu 1 szt. 404,36 zł
2 Montaż nawiewników na klatkach schodowych 2 szt. 345,60 zł
3 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 895,50 zł
4 Dostawa i montaż nasady EKON 1 szt. 498,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 31 748,63 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,01 zł 59 984,88 zł 59 984,88 zł
         
         
os. Korfantego 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 26 734,60 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 39 678,71 zł
Wydatki w 2017 roku 44 704,93 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 21 708,38 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,65 zł 42 120,10 zł 2 473,20 zł
      Ilość  
1 Wymiana zaworu napełniania instalacji w węźle c.o. 1 szt. 529,20 zł
2 Uszczelnienie naświetli 4 szt. 1 944,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 61 355,28 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,10 zł 71 079,89 zł 71 079,89 zł
         
         
os. Korfantego 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 159 441,99 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 96 346,17 zł
Wydatki w 2017 roku 249 735,91 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 6 052,25 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,51 zł x 1 m-c; 0,70 zł x 11 m-cy 46 643,86 zł 6 251,08 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 4 998,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 875,00 zł
3 Usuwania skutków dewastacji - wymiana oświetlenia w kabinie dźwigu 1 szt 378,08 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 46 445,03 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,89 zł x 11 m-cy 49 178,80 zł 49 178,80 zł
         
         
os. Korfantego 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 54 971,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 30 938,05 zł
Wydatki w 2017 roku 40 312,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 45 596,87 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,50 zł 30 134,40 zł 3 036,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 4 szt. 3 036,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 72 695,27 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,01 zł 60 199,44 zł 60 199,44 zł
         
         
os. Korfantego 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 6 308,23 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 38 238,24 zł
Wydatki w 2017 roku 3 111,48 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 41 434,99 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 38 238,24 zł 69 374,64 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 36 067,64 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 200,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Kompleksowa modernizacja rozdzielni, wymiana osprzętu, okablowanie podstaw licznikowych 1 bud. 6 600,00 zł
5 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 205,00 zł
6 Ocieplenie stropu piwnic 60 m2 prace przeniesione na 2019 rok
Saldo na dzień 31.12.2018r. 10 298,59 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 384 074,59 zł
         
         
os. Korfantego 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 84 424,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 35 599,20 zł
Wydatki w 2017 roku 168 964,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -48 941,08 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł x 2 m-ce; 0,61 zł x 10 m-cy 39 448,20 zł 22 253,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 18 257,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku
1 bud. 3 996,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -31 745,88 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,01 zł 66 589,20 zł 66 589,20 zł
         
         
os. Korfantego 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 57 650,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 76 570,32 zł
Wydatki w 2017 roku 67 653,73 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 66 566,71 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 76 476,48 zł 150 883,49 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 79 969,72 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 37 800,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 14 600,00 zł
4 Wymiana wpustów deszczowych 12 szt. 9 660,00 zł
5 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 750,00 zł
6 Wymiana siłowników, zaworów STAD, wymiana pompy w węźle c.o. 6 szt. 7 103,77 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -7 840,30 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 710 262,54 zł
         
         
os. Korfantego 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 33 042,45 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 38 238,24 zł
Wydatki w 2017 roku 30 892,92 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 40 387,77 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 11 m-cy; 0,70 zł x 1 m-c 36 590,04 zł 67 878,31 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 33 690,71 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 400,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Kompleksowa modernizacja rozdzielni, wymiana osprzętu, okablowanie podstaw licznikowych 1 bud. 6 300,00 zł
5 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 501,00 zł
6 Wymiana zaworu STAD w węźle c.o. 1 szt. 684,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 9 099,50 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 423 021,83 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,29 zł x 1 m-c 2 834,84 zł 2 834,84 zł
         
         
os. Korfantego 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 9 186,83 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 44 878,28 zł
Wydatki w 2017 roku 10 736,20 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 43 328,91 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,63 zł 41 530,79 zł 34 900,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 19 900,00 zł
2 Kompleksowa modernizacja rozdzielni, wymiana osprzętu, okablowanie podstaw licznikowych 1 bud. 15 000,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 49 959,70 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,82 zł 54 064,80 zł 54 064,80 zł
         
         
os. Korfantego 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 74 242,32 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 73 170,80 zł
Wydatki w 2017 roku 123 777,48 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 23 635,64 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,55 zł 29 008,32 zł 22 450,00 zł
      Ilość  
1 Kompleksowa modernizacja rozdzielni, wymiana osprzętu, okablowanie podstaw licznikowych 1 bud. 14 000,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 4 szt. 3 860,00 zł
3 Wymiana zaworów, pompy w węźle c.o. 3 szt. 4 590,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 30 193,96 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,20 zł 63 290,88 zł 63 290,88 zł
         
         
os. Korfantego 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 40 396,87 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 38 287,44 zł
Wydatki w 2017 roku 62 487,51 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 16 196,80 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 14 239,68 zł 6 800,00 zł
      Ilość  
1 Kompleksowa modernizacja rozdzielni, wymiana osprzętu, okablowanie podstaw licznikowych 1 bud. 6 800,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 23 636,48 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,28 zł 33 753,60 zł 33 753,60 zł
         
         
os. Korfantego 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -90 189,98 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 35 599,20 zł
Wydatki w 2017 roku 1 897,53 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -56 488,31 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł x 2 m-ce; 0,60 zł x 10 m-cy 38 897,20 zł 23 128,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 18 257,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego przy wejściach do budynku 1 bud. 3 996,00 zł
3 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 875,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -40 719,11 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,26 zł 83 071,19 zł 83 071,19 zł
         
         
os. Korfantego 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 22 860,60 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 41 187,40 zł
Wydatki w 2017 roku 0,43 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 64 047,57 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,56 zł 29 537,27 zł 98 445,33 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 8 kl. 70 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 7 706,61 zł
3 Wymiana siłowników w węźle c.o. 3 szt. 3 855,60 zł
4 Remont przykanalika kanalizacji deszczowej kl. D 16 883,12 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -4 860,49 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,06 zł 55 908,47 zł 55 908,47 zł
         
         
os. Korfantego 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -5 860,95 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 29 008,32 zł
Wydatki w 2017 roku 627,43 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 22 519,94 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,55 zł 29 008,32 zł 18 378,80 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 14 600,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 196,80 zł
3 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 582,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 33 149,46 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 61 442,88 zł 61 442,88 zł
         
         
os. Korfantego 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 61 372,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 76 640,58 zł
Wydatki w 2017 roku 123 281,47 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 14 731,23 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 3 m-ce, 0,60 zł x 9 m-cy 42 853,20 zł 26 299,61 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 4 839,00 zł
2 Wymiana zaworu napełniania instalacji w węźle c.o. 1 szt. 529,20 zł
3 Remont przykanalika kanalizacji deszczowej kl. D 19 731,41 zł
4 Dostawa i montaż wyłazu na poddasze kl. F 1 szt. 1 200,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 31 284,82 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,25 zł x 9 m-cy 49 446,00 zł 49 446,00 zł
         
         
os. Korfantego 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -105 412,15 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 14 239,68 zł
Wydatki w 2017 roku 0,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -91 172,47 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł x 2 m-ce; 0,62 zł x 10 m-cy 15 999,68 zł 8 900,40 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku
1 bud. 1 598,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -84 073,19 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,26 zł 32 384,76 zł 32 384,76 zł
         
         
os. Korfantego 19
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -24 206,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 21 625,92 zł
Wydatki w 2017 roku 3 908,30 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -6 488,69 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,82 zł 21 625,92 zł 8 900,40 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku
1 bud. 1 598,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 6 236,83 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,23 zł 31 611,48 zł 31 611,48 zł

Termomodernizacja - os. Korfantego