Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9

Wykonanie planu remontowego za rok 2017

         
os. Pawlikowskiego 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 22 458,04 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 37 899,36 zł
Wydatki w 2016 roku 896,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 59 461,00 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 37 899,36 zł 4 450,54 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 3 597,34 zł
2 Wymiana regulatora w węźle c.o. 1 szt. 853,20 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 92 909,82 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 13 915,73 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 596,92 zł
Wydatki w 2016 roku 16 181,82 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 26 330,83 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 28 224,97 zł 7 155,39 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 7 155,39 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 47 400,41 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie budynku Wartość spłaty termomodernizacji
1,02 zł 53 321,27 zł 53 321,27 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -49 695,24 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 27 625,80 zł
Wydatki w 2016 roku 7 393,32 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -29 462,76 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,70 zł 27 442,80 zł 6 974,35 zł
    Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę we własnym zakresie 9 szt. 6 974,35 zł
 
Saldo na dzień 31.12.2017r. -8 994,31 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,95 zł 37 247,03 zł 37 247,03 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 5 292,44 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 445,75 zł
Wydatki w 2016 roku 12 205,15 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 31 533,04 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 38 009,85 zł 80 413,67 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 13 690,67 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 15 030,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Wymiana zadaszeń nad wejściami do klatek 4 szt. 14 680,00 zł
5 Docieplenie stropu piwnic 407m2 29 711,00 zł
       
  Saldo na dzień 31.12.2017r -10 870,78 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 419 756,44 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -103 833,61 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 36 196,51 zł
Wydatki w 2016 roku 38 881,39 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -106 518,49 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,45 zł 35 290,06 zł 1 837,08 zł
  Ilość  
1 Wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 szt. 1 837,08 zł
       
  Saldo na dzień 31.12.2017r. -73 065,51 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,06 zł 82 411,91 zł 82 411,91 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -45 514,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 361,54 zł
Wydatki w 2016 roku 7 677,47 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -14 830,05 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,73 zł 38 159,04 zł 7 173,58 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 7 173,58 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r 16 155,41 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,02 zł 52 644,35 zł 52 644,35 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -87 859,79 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 27 984,12 zł
Wydatki w 2016 roku 12 653,73 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -72 529,40 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,51 zł 26 625,32 zł 8 680,01 zł
      Ilość  
1 Remont przykanalika sanitarnego przy kl. H 1 szt. 5 600,01 zł
2 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 076,92 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3,08 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -54 584,09 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,19 zł 62 091,21 zł 62 091,21 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 74 671,37 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 109 893,96 zł
Wydatki w 2016 roku 175 484,55 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 9 080,78 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,56 zł 44 223,23 zł 23 406,85 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 10 606,85 zł
2 Montaż lamp od strony balkonów 1 bud. 12 800,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 29 897,16 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,04 zł 80 161,20 zł 80 161,20 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -54 500,91 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 35 157,06 zł
Wydatki w 2016 roku 24 558,17 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -43 902,02 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,51 zł 33 320,40 zł 10 105,05 zł
      Ilość  
1 Remont przykanalika deszczowego przy kl. G 1 szt. 8 600,00 zł
2 Wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 szt. 1 501,20 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3,85 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -20 686,67 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,21 zł 78 255,49 zł 78 255,49 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 53 488,94 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 57 001,52 zł
Wydatki w 2016 roku 18 357,94 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 92 132,52 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 56 849,04 zł 5 310,67 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 5 310,67 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 143 670,89 zł
         
         
         
         
os. Pawlikowskiego 22
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -28 576,99 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 171,32 zł
Wydatki w 2016 roku 10 296,94 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -702,61 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 37 959,36 zł 44 028,06 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 3 691,38
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 15 030,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 3 324,68 zł
5 Wymiana zadaszeń nad wejściami do klatek 4 szt. 14 680,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -6 771,31 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 434 616,88 zł

Termomodernizacja - os. Pawlikowskiego