Wynik przetargu z dnia 04.07.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 04.07.2024r. do realizacji zadań wybrano następujących oferentów:

Wymiana stopnic zewnętrznych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na:

  • os. Sikorskiego 17 kl. A, B, F – Sobik Grzegorz z Żor,
  • os. Sikorskiego 15 kl. C,D,E, 16 kl. B, C, 19 kl. A –  DRAKSTAL z Pielgrzymowic.                                                  

Dziękujemy za udział w przetargu.