Wynik przetargu z dnia 05.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego
z dn. 05.05.2022r  na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli – Przebudowa i rozbudowa dróg pożarowych, chodników, placów gospodarczych, parkingów wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 9, 10 w Żorach – ETAP I – wybrano firmę P.B.W. i D. „ALWA-REX” z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.