Wynik przetargu z dnia 07.12.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 07.12.2023r. do realizacji zadań wybrano następujących oferentów:

1. Firmę Andrzej Bryk z Jastrzębia-Zdroju na:

  • Wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6 kl. A,B, 7 kl. C,D,  os. Korfantego 4, os. Pawlikowskiego 7 kl. E,F, 8 kl. A,B w Żorach,
  • Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 6 kl. A,B, 11 kl. G,H, 14 kl. G,H,I,J, 15 kl. G,H,I,J w Żorach,
  • Remont instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 15, 17 w Żorach.

2. Firmę PPHU ZAHIR Julia Rędzia z Żor na:

  • Remont oświetlenia (wymianę instalacji elektrycznej) w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6, os. Ks. Władysława 9 w Żorach,
  • Wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5 kl. A,B, 12 kl. A,B, os. Pawlikowskiego 12 kl. C,D w Żorach.

3. Firmę Krzysztof Urbańczyk KRISBUD Usługi Remontowo-budowlane z Jastrzębia-Zdroju na:

  • Remont oświetlenia (wymianę instalacji elektrycznej) w piwnicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 10 w Żorach.

Dziękujemy za udział w przetargu.