Wynik przetargu z dnia 08.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 08.02.2024r. do realizacji zadań na:

Zadanie I. Remont chodnika na os. Korfantego 19 w Żorach.

Zadanie II. Remont chodnika wraz z montażem 4 szt. lamp oświetleniowych na os. Pawlikowskiego 6 w Żorach.

Zadanie III. Niwelację terenu (uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych) na os. Korfantego 3 w Żorach,

wybrano firmę Sobik Grzegorz z Żor.

                                                          

Dziękujemy za udział w przetargu.