Wynik przetargu z dnia 09.02.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 09.02.2023r. do realizacji zadań:

  1. Zadanie I. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 3 w Żorach.
  2. Zadanie II. Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 15 kl. E,F w Żorach.
  3. Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 14 kl. K w Żorach.
  4. Zadanie IV. Remont poziomów kanalizacji deszczowej w pawilonie usługowym na os. Korfantego 20 (część niska – pomieszczenie piwniczne) w Żorach,

wybrano firmę P.B.W.i D. „ALWA-REX” z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.