Wynik przetargu z dnia 11.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn. 11.01.2024r. na:

Wykonanie robót awaryjnych w 2024 roku na zasobach Spółdzielni

wybrano następujące firmy:

Wyszczególnienie robót awaryjnych

Nazwa oferenta

blacharskie, dekarskie Sobik Grzegorz z Żor
wymiana stopnic zewnętrznych Sobik Grzegorz z Żor
ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej
remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych Sobik Grzegorz z Żor
P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

Dziękujemy za udział w przetargu.