Wynik przetargu z dnia 11.05.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg nieograniczony z dn. 11.05.2023r  na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli :

Zadanie I. Przebudowa zjazdów z drogi pożarowej wraz z przepięciem zasilania lamp zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 11-12, 13-14 w Żorach – ETAP I.

Zadanie II. Przebudowa dojazdu, parkingów, infrastruktury podziemnej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os.  Sikorskiego 18, 19 w Żorach – ETAP I.

został unieważniony.