Wynik przetargu z dnia 13.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn. 13.01.2022 r. na:  Wykonanie robót awaryjnych w 2022 roku na zasobach Spółdzielni  wybrano następujące firmy:

Wyszczególnienie robót awaryjnych

Nazwa oferenta

blacharskie, dekarskie

Sobik Grzegorz z Żor

wymiana stopnic zewnętrznych

Sobik Grzegorz z Żor

 

ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych

Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

 

ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej
i deszczowej

Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

 

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych

Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

Dziękujemy za udział w przetargu.