Wynik przetargu z dnia 14.04.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę na wykonanie usług w zakresie deratyzacji, dezynsekcji oraz dezynfekcji na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : TOXIN 2 BIS Krystyna Broda – Chmiel z Brzezówki.

Dziękujemy za udział w przetargu.