Wynik przetargu z dnia 17.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 17.02.2022r. wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Wymianę 1 szt. wyłazu na dach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 21 kl. II w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor.

Zadanie II. Wymianę włazów na poddasza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 5 (4 szt.), 11 (10 szt.), 17 (7 szt.), os. Pawlikowskiego 6 (4 szt.) w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor.

Zadanie III. Wymianę nasad kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 10, 12  w Żorach – KOMINS Sp. z o.o. z Wieliczki.

Zadanie IVRemont dachu wraz z montażem drabiny na dach w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-2 seg. A,B w Żorach  – Sobik Grzegorz z Żor.

Zadanie V. Dostawa i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-3, os. Korfantego 20 w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor.

 

                                                          

Dziękujemy za udział w przetargu.