Wynik przetargu z dnia 17.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 17.03.2022r. wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Remont traktu pieszego polegającego na wymianie ok. 154 m2 nawierzchni asfaltowej na terenie os. Korfantego pomiędzy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 10, a placem zabaw w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor

Zadanie II. Remont chodnika (ok. 53 m2) wzdłuż ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 kl. A wraz z odcinkiem chodnika w kierunku budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12 na os. Korfantego w Żorach – P.B.W.i D. ALWA-REX z Rybnika

Zadanie III. Remont chodnika (ok. 41 m2) pomiędzy budynkami  mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 1 i 2 na
os. Korfantego w Żorach – P.B.W.i D. ALWA-REX z Rybnika.

Zadanie IV. Remont podestów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na
os. Sikorskiego 9A, 9 kl. J,K,L, 11A, 11 w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.