Wynik przetargu z dnia 20.08.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu ograniczonego na dzierżawę kontenerów na zmieszane odpady komunalne wybrano ofertę złożoną przez :  PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. z Knurowa.

Dziękujemy za udział w przetargu.