Wynik przetargu z dnia 21.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 21.09.2023r. na:

Zadanie I. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. II w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi,

Zadanie II. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 10 kl. E w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi,

do realizacji zadań wybrano firmę ZME BAJPAX Sp. z o.o. z Nieznanic.

Dziękujemy za udział w przetargu.