Wynik przetargu z dnia 23.03.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 23.03.2023r  do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I.  Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 10 w Żorach wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP II – P.B.W.i D. ALWA-REX z Rybnika

Zadanie II.  Przebudowa drogi pożarowej, chodników, parkingów wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu oraz przebudową sieci oświetleniowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 4 i 5 w Żorach – P.B.W.i D. ALWA-REX z Rybnika

Zadanie III. Wykonanie chodnika za budynkami mieszkalnymi wielorodzinnym na os. Sikorskiego 8, 8A do ul. Okrężnej w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor                                          

Dziękujemy za udział w przetargu.