Wynik przetargu z dnia 23.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 23.06.2022 r. na: wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach zgodnie z wydanymi Decyzjami Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie koncepcji Rewitalizacji osiedli i wytycznymi Zamawiającego.

Zadanie I. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 3,3ab

Zadanie II. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 4,4abc

Zadanie III. Wykonanie projektu budowlanego drogi

wybrano firmę ARCHITEKT studio projektowe z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.