Wynik przetargu z dnia 24.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 24.02.2022r. wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic do budynków mieszkalnych na os. 700lecia Żor 2 kl. I, 5b kl. II oraz do PU na os. 700lecia Żor PU-17(garaż) w Żorach – P.H.U. Tomasz Wyrwa z Lędzin.

Zadanie II. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic:

 1) os. Sikorskiego 13 kl. G,H,I,J – B.W.i D ALWA-REX z Rybnika,
2) PU os. Korfantego 20 – Firma Sobik Grzegorz z Żor,

Zadanie III. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic wraz z drenażem budynku mieszkalnego na os. Sikorskiego 18 kl. A,B,G,H –  P.B.W.i D ALWA-REX z Rybnika,

Zadanie IV. Wykonanie opaski pod loggiami budynków na os.700lecia Żor 3ab, 4abc, 12, 13, 14 w Żorach –  Firma Sobik Grzegorz z Żor,

Zadanie V. Wykonanie opaski pod loggiami budynków na os. Korfantego 8, 13,  w Żorach –  Firma Sobik Grzegorz z Żor,

Zadanie VI. Likwidacja cieków betonowych za budynkami mieszkalnymi wraz z niwelacją terenu na os. 700lecia Żor 3, 4, 5 oraz wymiana cieku wzdłuż promenady na os. 700lecia Żor w Żorach –  Firma Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.