Wynik przetargu z dnia 24.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dot.  „Utrzymania zimowego dróg, chodników i parkingów zarządzanych  przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026 ” wybrano ofertę złożoną przez :  Pana Grzegorza Sobik z Żor.