Wynik przetargu z dnia 25.11.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg nieograniczony z dn. 25.11.2021r. na:

Wariant I.  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy zewnętrznej dla pawilonu usługowego na
os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z projektem przebudowy galerii zewnętrznej i rozbiórki schodów zewnętrznych.

Wariant II. Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. Budowa windy zewnętrznej dla pawilonu usługowego na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wraz z przebudową galerii zewnętrznej i rozbiórką schodów zewnętrznych,

został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.