Wynik przetargu z dnia 27.07.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 27.07.2023r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I. Przebudowa zjazdów z drogi pożarowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 11-12, 13-14 w Żorach – ETAP I – Sobik Grzegorz z Żor.

Zadanie II. Przebudowa dojazdu, parkingów, infrastruktury podziemnej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os.  Sikorskiego 18, 19 w Żorach – ETAP I – NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o. z Katowic.

Dziękujemy za udział w przetargu.