Wynik przetargu z dnia 31.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu ograniczonego z dn. 31.03.2022r. na zakup i montaż urządzeń zabawowych na zasobach Spółdzielni do realizacji zadania wybrano firmę SIMBA s.c. z Lublina.

Dziękujemy za udział w przetargu.