Wynik przetargu z dnia 31.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 31.08.2023r. na:

Zadanie I. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 11 kl. A
w Żorach,

Zadanie II. Remont przykanalika deszczowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 15 kl. F w Żorach,

Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os.  Sikorskiego 8A kl. E-F w Żorach, do realizacji zadań wybrano firmę P.B.W.i D. „ALWA-REX” Sp. z o.o. z Rybnika   

Dziękujemy za udział w przetargu.