I N F O R M A C J A o zmianie adresu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Żory z dnia 15.03.2021 r., w którym w ewidencji gruntów i budynków ustalono nową numerację budynku dotychczasowej siedziby Spółdzielni oraz podjętą Uchwałą Nr 12/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 25.03.2021 r., informujemy o zmianie adresu Spółdzielni  Mieszkaniowej w Żorach od dnia 01.04.2021 r. na adres:

Korfantego 20A, 44-240 Żory.

Prosimy uwzględnić adres w dostarczanej od 1 kwietnia 2021r. korespondencji i kierowanych pism do Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach