Awarie

Informujemy, że w Spółdzielni Mieszkaniowej pełniony jest dyżur domowy przez konserwatorów: instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektryków.
Ponadto informujemy, że plan dyżurów na poszczególne miesiące pogotowia technicznego wywieszony jest w tablicach informacyjnych na klatkach schodowych w naszych budynkach.

Awarie należy zgłaszać:

  • w dni robocze od godziny 700 do 1500 w Administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej:
  • w dni robocze od godziny 1500 oraz w soboty, niedziele i święta pełni dyżur pod nr telefonu: 885 771 551;
  • usuwane są usterki zgłoszone do godz. 2000
  • po godz. 2000 pracownik nadzoru decyduje o usunięciu awarii, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

Awarie domofonu: 507 777 123

Firma M&S Sacewicz

Awarie dźwigów – 32 43 42 444

Awarie anten zbiorczych – 32 77 14 777 serwis@eltech.net.pl

Awarie oświetlenia ulicznego Urząd Miasta Żory

–   Firma OBI COMPLEX P. Rafał Zgoda

32 43 48 142, 32 43 48 144 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory)

691 718 018 (po godzinach pracy Urzędu Miasta Żory)

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej.