Regulaminy

1. Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług

2. Regulamin Nr 4/2010 w sprawie używania lokali, porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

3. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

4. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

5. Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

6. Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

7. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

8. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

9. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

10. Regulamin Programu Rewitalizacja Osiedli w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

11. Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu z dnia 23.10.2017

12. Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów SM w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu i dzierżawy terenu z dnia 17.11.2014

13. Regulamin umieszczania banerów reklamowych na terenach i obiektach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

14. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

15. Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

16. Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na zakup materiałów

17. Regulamin w sprawie korzystania lub najmu z pomieszczeń ogólnego użytku w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na cele własne oraz na cele nie mieszkaniowe.

18. Regulamin użytkowania ogródków przyblokowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

19. Zasady organizacji "Akcja Lato w mieście" i "Akcji Zima w mieście", organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach

20. Regulamin wynajmu miejsc parkingowych Sikorskiego 2 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

21. Regulamin przetargu na roboty termomodernizacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

22. Regulamin głosowania w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach