Regulaminy

2. Regulamin Nr 4/2010 w sprawie używania lokali, porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

5. Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

8. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

9. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

17. Regulamin w sprawie korzystania lub najmu z pomieszczeń ogólnego użytku w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na cele własne oraz na cele nie mieszkaniowe.

18. Regulamin użytkowania ogródków przyblokowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

20. Regulamin wynajmu miejsc parkingowych Sikorskiego 2 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

22. Regulamin głosowania w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach