Przetarg na remont oświetlenia, wymianę linii zasilającej, wymianę rozdzielni elektrycznych oraz remont instalacji odgromowej w dniu 07.12.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont oświetlenia (wymianę instalacji elektrycznej) w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na

  1. Ks. Władysława 6, os. Ks. Władysława 9, os. Pawlikowskiego 10 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na

  1. Ks. Władysława 5 kl. A,B, 6 kl. A,B, 7 kl. C,D, 12 kl. A,B,
  2. Korfantego 4,
  3. Pawlikowskiego 7 kl. E,F, 8 kl. A,B, 12 kl. C,D w Żorach.

Zadanie III. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na

  1. Pawlikowskiego 6 kl. A,B, 11 kl. G,H, 14 kl. G,H,I,J, 15 kl. G,H,I,J w Żorach.

Zadanie IV. Remont instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na

  1. Sikorskiego 15, 17 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2024r.

Składanie ofert do 07.12.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – roboty elektryczne. Nie otwierać przed dn. 07.12.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I – os. Ks. Władysława bud. 6 – 1.590,00 zł, bud. 9 – 1.590,00 zł, os. Pawlikowskiego bud. 10 – 420,00 zł,

Zadanie II – os. Ks. Władysława bud. 5 – 5.160,00 zł, bud.  6 – 5.160,00 zł,  bud. 7 – 5.160,00 zł, bud. 12 – 1.350,00 zł, os. Korfantego 4 – 5.160,00 złPawlikowskiego 7 – 1.350,00 zł, bud. 8 – 1.350,00 zł, bud. 12 – 1.350,00 zł,

Zadanie III – os. Pawlikowskiego bud. 6 – 960,00 zł, bud. 11 – 960,00 zł, bud. 14 – 1.920,00 zł, bud. 15 – 1.920,00 zł,

Zadanie IV – os. Sikorskiego bud. 15 – 270,00 zł, bud. 17 – 162,00 zł.

 Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 07.12.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.