Wynik przetargu z dnia 14.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg nieograniczony z dn. 14.07.2022r. na remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 11 kl. K, L oraz na os. Pawlikowskiego 14 kl. L w Żorach został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 21.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu w formie zapytania o cenę z dn. 21.07.2022r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

 1. Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 9 w Żorach – F.H.U. Partner Okno z Żor.
 2. Wymiana stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. A w Żorach – ASSA ABLOY Mercor Doors
  z Gdańska.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 07.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg w formie zapytania o cenę z dn. 07.07.2022r na wymianę ciepłomierzy w pawilonach usługowych na os. Pawlikowskiego PU-12 (6 szt.), PU-13 (8 szt.), PU-14 (2 szt.) w Żorach został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 23.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 23.06.2022 r. na: wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach zgodnie z wydanymi Decyzjami Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie koncepcji Rewitalizacji osiedli i wytycznymi Zamawiającego.

Zadanie I. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 3,3ab

Zadanie II. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. 700 lecia Żor 4,4abc

Zadanie III. Wykonanie projektu budowlanego drogi

wybrano firmę ARCHITEKT studio projektowe z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na remont przykanalika sanitarnego w dniu 14.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Pawlikowskiego 11 kl. K, L, os. Pawlikowskiego 14 kl. L  w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 14.07.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont przykanalików. Nie otwierać przed dn. 14.07.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 14.07.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacja Urzędu Skarbowego

System podatkowy „Niskie podatki” – informacja Urzędu Skarbowego do mieszkańców.

Na wniosek i prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących rozliczeń podatkowych za 2022r, które wejdą w życie 1 lipca 2022r., Urząd Skarbowy w Żorach zachęca do zapoznania się z udostępnionymi informacjami na powyższy temat:

 • na stronie: podatki.gov.pl/niskiepodatki/
 • cykl spotkań online na stronie: podatki.gov.pl – Webinary – Niskie podatki
 • konsultanci na Infolinii Krajowej Informacji Skarbowej:
  • 22 220 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • kis.gov.pl
 • Wizyta online z Urzędem Skarbowym https://wizyta.podatki.gov.pl/ (lub tel.: 32 47 88 532) w ramach usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

Link do: Informacja „Niskie podatki”