Wolne lokale użytkowe

L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.        

os. Powstańców Śl. PU–8 – lokal 2  lokal do wynajęcia od 01.08.2024r.

107,38 m²*

2.        

os. Korfantego 20A – lokal 11 – lokal do wynajęcia od 01.05.2024r.

12,55 m²

3.        

os. Korfantego 20A – lokal 8 – lokal do wynajęcia od 01.05.2024r.

397,92 m²

4.        

ul. Okrężna EKR 5 – lokal 6  (bud. Administracji) – lokal do wynajęcia od 01.05.2024r.

13,00 m²

5.        

ul. Okrężna EKR 5 – lokal 33 (II piętro bud. Administracji – pomieszczenie ciemne) lokal do wynajęcia od 01.05.2024r.

15,75 m²

6.        

ul. Okrężna EKR 2 – lokal 2 garaż garaż do wynajęcia od 01.07.2024r.

42,84 m²

7.        

ul. Okrężna EKR 3 – lokal 1 lokal do wynajęcia od 01.07.2024r.

258,28 m²*

8.        

ul. Okrężna EKR 5 – lokal 3 lokal do wynajęcia od 01.08.2024r.

36,20 m²

9.        

ul. Okrężna EKR 6 – lokal 2 lokal do wynajęcia od 01.09.2024r.

61,30 m²*

10.    

ul. Okrężna EKR 6 – lokal 1 lokal do wynajęcia od 01.09.2024r.

270,47 m²*

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600,
w piątek 700-1400.

40 Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych w dniu 7.09.2024r.

Informacja !!!

40 Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego im. Neli i Tytusa Szlompek

pod hasłem ,,40 lat minęło’’

Podlesice 7 września 2024r.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza chętnych mieszkańców naszych zasobów do udziału w Złazie, który organizowany jest przez Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, TU UNIQA oraz śląskie spółdzielnie mieszkaniowe i gromadzi corocznie na mecie ok. 1500 uczestników. Metą Złazu jest teren hotelu „OSTANIEC” w Podlesicach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Wyjazd i powrót: pojadą 3 autobusy, każdy uczestnik będzie przydzielony do konkretnego autobusu.

Koszt udziału: 40,00 zł/os. – płatne gotówką przy rejestrowaniu się.

Wyjazd autobusów między 630 a 700. Informacja o miejscu zebrania uczestników zostanie uzupełniona w późniejszym czasie.

Powrót: złaz w Podlesicach kończy się ok. 18:00, po czym nastąpi powrót do Żor.

Co będzie:

 • W ramach opłaty organizator zapewnia: ubezpieczenie NNW uczestników Złazu, kupon na gorący posiłek i napój na mecie złazu, indywidualny upominek oraz dyplom uczestnictwa dla spółdzielni, zorganizowaną oprawę muzyczną na mecie Złazu, punkty do odznaki turystyki pieszej PTTK.
 • Zwiedzanie z przewodnikiem: szlaki zostaną określone w późniejszym okresie.
 • Festyn spółdzielczy w Podlesicach: muzyka, gry, zabawy, gorący posiłek.
 • SM w Żorach zapewnia namiot ze stołami i ławami, choć można wziąć koce.

Uczestnicy, którzy otrzymają lub otrzymali T-shirty z logo SM w Żorach, proszeni są o uczestnictwo w złazie w tych T-shirtach.

Co należy wziąć:

 • Dobry humor, kulturę i szacunek do pozostałych uczestników
 • Obuwie dostosowane do wędrówki pieszej.
 • Awaryjnie przeciwdeszczowe okrycie.
 • Dowód tożsamości.
 • Kocyk, napoje !!!, itp.

Czego nie wolno:

 • Ignorować polecenia przewodnika i kierownika złazu.
 • Narzekać.
 • Spożywać alkoholu na trasie i na festynie.

Organizacją grupy uczestników Złazu po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz organizacją transportu grupy, zajmuje się Prezes Zarządu z Kierownik p. Zuzanną Kacprowicz i z grupą członków Spółdzielni, którzy prowadzą zapisy (ilość miejsc ograniczona):

 • Irena Pilarska  (os. Ks. Władysława)      tel. 790 431 145,
 • Janusz Głąb     (os. Sikorskiego)             tel. 511 721 617
 • Lucyna Duda   (os. Pawlikowskiego , os. 700-lecia Żor)     tel. 661 863 266
 • Dorota Szmyt   (os. Korfantego)             tel. 501 653 350
 • Zuzanna Kacprowicz – kierownik (os. Korfantego, os. 700-lecia Żor i inne)  tel. 603 742 313.

Zawiadomienie po zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 2024

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,

w związku z wnioskami do Walnego Zgromadzenia,

działając w oparciu o § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,

informuje o zmianie porządku obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, składającego się z pięciu części, jak niżej:

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania – Wybór Prezydium (3 członków).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: mandatowej (2 członków), wniosków (2 członków).
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność części Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie informacji o lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r., przeprowadzonej w dniach od 10 lipca 2023r. do 18 września 2023r. – podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie sprawozdań:
  a) Zarządu Spółdzielni – podjęcie Uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za rok 2023,
  – podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023;
  b) Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.
 7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni w roku 2024 i 2025, w celu realizacji w ramach Funduszu Dostępności, zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami – podjęcie uchwał.
 8. Zmiana uchwały nr 25/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, w sprawie: zamiany niezabudowanej działki gruntowej pod salę gimnastyczną miejskiej szkoły specjalnej na os. Pawlikowskiego, na działkę utwardzoną na os. Pawlikowskiego – podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej o zatwierdzenie Aneksu Nr 2/2024 do „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” z dnia 16.11.2007r. – podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie wniosku członka Spółdzielni o zatwierdzenie „Regulaminu obrad Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” – podjęcie uchwały.
 11. Dyskusja.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej.
 13. Zamknięcie obrad.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 *procedura przetargowaSzczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

L.P LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR
POWIERZCHNIA

1. 

os. Powstańców Śl. PU–8 – lokal 2  lokal do wynajęcia od 1.08.2024r. 107,38 m²*
2.         os. Korfantego 20A – lokal 11 – lokal do wynajęcia od 1.05.2024r. 12,55 m²
3.         os. Korfantego 20A – lokal 8  – lokal do wynajęcia od 01.05.2024r. 397,92 m²
4.         ul. Okrężna EKR 5 – lokal 6 (bud. Administracji) – lokal do wynajęcia od 01.05.2024r. 13,00 m²
5.         ul. Okrężna EKR 5 – lokal 33  (II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne) – lokal do wynajęcia od 01.05.2024r. 15,75 m²
6.         ul. Okrężna EKR 2 – lokal 2 garaż  – garaż do wynajęcia od 1.07.2024r. 42,84 m²
7.         ul. Okrężna EKR 3 – lokal 1 – lokal do wynajęcia od 1.07.2024r. 258,28 m²*

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach w 2024 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, działając w oparciu o art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 78 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI w częściach,

w terminach i miejscach jn.:

 1. 14 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla Pawlikowskiego w Żorach – w Sali bankietowej Klimat ul. Boryńska 71 w Żorach – pierwsza część Walnego Zgromadzenia.
 2. 16 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla Sikorskiego w Żorach – w klubie „Wisus” na os. Sikorskiego – druga część Walnego Zgromadzenia.
 3. 21 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla 700-lecia Żor w Żorach – w Klubie Iskierka na os. 700-lecia Żor trzecia część Walnego Zgromadzenia.
 4. 22 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla Władysława i os. Powstańców Śl. 2 w Żorach – w klubie „Rebus” na os. Ks. Władysława – czwarta część Walnego Zgromadzenia.
 5. 27 maja 2024r. o godz. 1630 dla członków z osiedla Korfantego w Żorach – w Świetlicy SMOK na os. Korfantego ul. Osińska 46 – piąta część Walnego Zgromadzenia.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania – Wybór Prezydium (3 członków).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji: mandatowej (2 członków), wniosków (2 członków).
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność części Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie informacji o lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r., przeprowadzonej w dniach od 10 lipca 2023r. do 18 września 2023r. – podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie sprawozdań:
  a) Zarządu Spółdzielni – podjęcie Uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za rok 2023,
  – podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023;
  b) Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.
 7. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni w roku 2024 i 2025, w celu realizacji w ramach Funduszu Dostępności, zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami – podjęcie uchwał.
 8. Zmiana uchwały nr 25/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, w sprawie: zamiany niezabudowanej działki gruntowej pod salę gimnastyczną miejskiej szkoły specjalnej na os. Pawlikowskiego, na działkę utwardzoną na os. Pawlikowskiego – podjęcie uchwały.
 9. Dyskusja.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej.
 11. Zamknięcie obrad.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że:

 1. W siedzibie Spółdzielni, os. Korfantego 20A, pokój nr 19 oraz na stronie internetowej Spółdzielni smzory.pl, wyłożone są do wglądu n/w materiały, z którymi ma prawo zapoznać się każdy członek:
 • protokół stwierdzający przyjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 5 czerwca 2023r.;
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023r.,
 • sprawozdanie finansowe za 2023r. i sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za 2023r.;
 • sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r.;
 • protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r.;
 • projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 14-27 maja 2024r. – dostępne będą od 30 kwietnia 2024r.
  Materiały w siedzibie Spółdzielni (w pokoju nr 19), będą udostępniane członkom w godzinach pracy Spółdzielni, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 324788177).
  protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z dn. 23,24,25,29,30 maja 2023r. wyłożono w siedzibach poszczególnych Administracji Osiedli: 700-lecia Żor, Ks. Władysława, Korfantego, Pawlikowskiego i Sikorskiego. Będą one członkom udostępniane w godzinach pracy Administracji, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z daną administracją.
 1. Członkowie posiadający kilka praw do lokali mieszkalnych, proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia najpóźniej do dnia 13 maja 2024r. (poniedziałek) do godz. 1430 do siedziby Spółdzielni: Os. Korfantego 20A w Żorach, w której części Walnego Zgromadzenia zamierzają czynnie uczestniczyć. Jest to istotne w celu przygotowania list osób, uprawnionych do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku takiego oświadczenia, członkowie przydzieleni są do części Walnego Zgromadzenia, wg lokalu, z najstarszym przydziałem/umową.
 2. Warunkiem otrzymania przez członka mandatu do głosowania jest okazanie dokumentu tożsamości.
 3. Warunkiem otrzymania mandatu do głosowania przez pełnomocnika jest złożenie czytelnie podpisanego pełnomocnictwa oraz okazanie dokumentu tożsamości. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
  Wzór pełnomocnictwa jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl w zakładce DOKUMENTY / SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE“.
 4. Prawo czynnego uczestniczenia w zebraniu posiadają tylko członkowie Spółdzielni zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia, lub ich pełnomocnicy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Żory, dnia 23 kwietnia 2024r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w  2024 roku

 

Przetarg na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli w dniu 25.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli:

Przebudowa wraz z rozbudową chodników i miejsc postojowych wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Ks. Władysława 9 w Żorach

wraz z przebudową sieci oświetleniowej  – ETAP III

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 25.04.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli. Nie otwierać przed dn. 25.04.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 21.000,00 zł brutto.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 25.04.2024r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Wiosenne zebrania z mieszkańcami

Wiosenne spotkania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza na wiosenne otwarte spotkania z mieszkańcami, które odbędą się  w terminach i miejscach jn.:

 • w dniu 14.03.2024 r. (czwartek) o godz. 1600 dla mieszkańców os. Pawlikowskiego w Sala bankietowa „Klimat” na os. Pawlikowskiego,
 • w dniu 20.03.2024 r. (środa) o godz. 1600 dla mieszkańców os. Korfantego w Świetlicy „Smok” na os. Korfantego,
 • w dniu 25.03.2024 r. (poniedziałek) o godz. 1600  dla mieszkańców os. Sikorskiego w Klubie „Wisus” na os. Sikorskiego,
 • w dniu 26.03.2024 r. (wtorek) o godz. 1600 dla mieszkańców os. 700-lecia Żor w Klubie Iskierka na os. 700-lecia Żor.
 • w dniu 27.03.2024 r. (środa) o godz. 1600 dla mieszkańców os. Ks. Władysława oraz os. Powstańców Śl. 2 w Klubie „Rebus” na os. Ks. Władysława.

Przetarg na remont ścianki do gry w squasha oraz remont nawierzchni boiska w dniu 21.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont ścianki do gry w squasha wraz z wymianą siatki na os. Ks. Władysława 9-10 w Żorach.

Zadanie II. Remont nawierzchni boiska na os. Sikorskiego 19 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2024r.

Składanie ofert do 21.03.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont ścianki i boiska. Nie otwierać przed dn. 21.03.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 750,00 zł, Zadanie II – 3.300,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie w na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg z dnia 21.03.2024r. – do pobrania

 1. WYMAGANIA OFERTOWE 21.03.2024
 2. Zał. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
 3. Zał. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA
 4. Zał. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI
 5. Zał. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA
 6. Zał. NR 5 REMONT ŚCIANKI DO SQUASHA
 7. Zał. NR 6 REMONT NAWIERZCHNI BOISKA

 

Przetarg na awaryjne roboty remontowe w dniu 11.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Awaryjne roboty remontowe w 2024 roku:

 • montaż kratek w otwory wentylacyjne poddaszy,
 • usługi alpinistyczne (1 zjazd),
 • blacharskie, dekarskie,
 • ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych,
 • ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
 • wymiana stopnic zewnętrznych,
 • remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

 Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj robót.

 Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2025 r.

Składanie ofert do 11.01.2024r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2024 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 11.01.2024 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 11.01.2024 r. – załączniki do pobrania.

 1. WYMAGANIA OFERTOWE-ROBOTY AWARYJNE
 2. Zał. Nr 1. Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3. Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia

 

Akcja Zima w mieście 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zaprasza na zajęcia dla dzieci w wieku 8-11 lat w ramach działalności oświatowo-kulturalnej Spółdzielni:

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2024

 • 1 tydzień  29 stycznia 2024 do 2 lutego 2024 w godz. 9 00 – 15 00
 • 2 tydzień     5 lutego 2024 do 9 lutego 2024 w godz. 9 00 – 15 00

Zajęcia i zbiórki dzieci zgodnie z zapisem: w Świetlicy „Smok” lub Klubie „Iskierka”

Opłaty:

 • 125,00  zł brutto  za 5 dni – dla dzieci użytkowników lokali mieszkalnych w SM w Żorach (dodatkowa ulga 30,00zł brutto dla dzieci członków SM w Żorach)
 • 160,00 zł brutto za 5 dni – dla dzieci osób nie będących użytkownikami lokali mieszkalnych w SM w Żorach

Uwaga! ilość miejsc ograniczona: 2×20 os. w Klubie Iskierka i 2×25 os. w Świetlicy Smok – liczy się kolejność zgłoszeń.
Przy zgłoszeniu do 22.12.2023 r. pierwszeństwo przysługiwać będzie dzieciom członków SM w Żorach.

Zgłoszenia wstępnego na listę rezerwacyjną na wybrany tydzień /tygodnie ferii kierować należy w dni robocze w godz.1230–1700:
– od 15.12.2023 r. do 22.12.2023 r. NABÓR PODSTAWOWY
– od 02.01.2024 r. do 05.01.2024 r. NABÓR DODATKOWY – W RAZIE WOLNYCH MIEJSC
pod numer telefonu kom.: 603 742 313  lub osobiście w Świetlicy „Smok” / Klubie „Iskierka” po umówieniu telefonicznym.

W okresie 23.12.2023 – 01.01.2024 zapisy nie będą prowadzone. Rezerwacja miejsca nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka na zajęcia – zgłoszenie podlega dalszej weryfikacji przez Organizatora.

ORGANIZATORZY SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ OPIEKĘ PODCZAS ZAJĘĆ TYLKO DZIECIOM ZDROWYM.

 1. INFORMACJA DLA RODZICÓW – AKCJA ZIMA 2024 – do zapoznania.
 2. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie i RODO – AKCJA ZIMA 2024
 3. Załącznik Nr 2 – Upoważnienie dla osób nie będących – AKCJA ZIMA 2024
 4. Załącznik Nr 3 – Odbiór lub samodzielny powrót – AKCJA ZIMA 2024
 5. Zasady organizacji i ponoszenia opłat 2024
 6. HARMONOGRAMY AKCJA ZIMA 2024