Przetarg na wymianę nasad i czap kominowych, oraz kompleksowy remont kominów w dn. 07.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę nasad i czap kominowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

  1. 700 lecia Żor 3A kl. I,II,III,IV, 3B kl. I,II,
  2. Sikorskiego 5, 6, 8, 9A, 11A.

 Zadanie II. Kompleksowy remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

  1. 700 lecia Żor 5c, 8, 13, 14,
  2. Ks. Władysława 15, 17,
  3. Korfantego 6, 7, 13, os. Sikorskiego 3 seg. AB,CD, 4 seg. CD, EF, 5A seg. EF, 8A seg. AB, CD, 9 seg. KL, 10 seg. EF.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 07.03.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – nasady, kominy. Nie otwierać przed dn. 07.03.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I. os. 700 lecia Żor 3AB – 1.800,00 zł, os. Sikorskiego 5 – 1.700,00 zł,  6 – 1.700,00 zł, 8 – 2.500,00 zł, 9A – 2.700,00 zł, 11A – 2.500,00 zł.

Zadanie II. os. 700 lecia Żor 5c – 1.500,00 zł, 8 – 1.500,00 zł, 13 – 1.500,00 zł, 14 – 1.500,00 zł, os. Ks. Władysława 15 – 3.000,00 zł, 17 – 3.000,00 zł, os. Korfantego 6 – 2.400,00 zł, 7 – 2.100,00 zł, 13 – 2.100,00 zł, os. Sikorskiego 3 – 2.700,00 zł, 4 – 2.700,00 zł, 5A – 1.400,00 zł, 8A – 2.700,00 zł, 9 – 1.400,00 zł, 10 – 1.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 07.03.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 15.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 15.02.2024r. do realizacji zadań wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Wymiana stopnic zewnętrznych wraz z odcinkową wymianą uszkodzonych filarów, montaż wiatrołapów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 4ABC/A
(3 klatki) w Żorach – Sobik Grzegorz z Żor.

Zadanie II. Wymiana stopnic zewnętrznych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na:

– os. Ks. Władysława 10 kl. C,D,E – Sobik Grzegorz z Żor,

– os. Korfantego 2 kl. A,B – DRAKSTAL z Pielgrzymowic.

Przetarg na wymianę stopnic zewnętrznych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 15 kl. C,D,E, 16 kl. B,C, 17 kl. A,B,F, 19 kl. A,F w Żorach został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 08.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 08.02.2024r. do realizacji zadań na:

Zadanie I. Remont chodnika na os. Korfantego 19 w Żorach.

Zadanie II. Remont chodnika wraz z montażem 4 szt. lamp oświetleniowych na os. Pawlikowskiego 6 w Żorach.

Zadanie III. Niwelację terenu (uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych) na os. Korfantego 3 w Żorach,

wybrano firmę Sobik Grzegorz z Żor.

                                                          

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na remont pokrycia dachowego w dniu 29.02.2024r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻORACH

  1. KORFANTEGO 20A, 44-240 ŻORY

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 13 kl. E,F w Żorach.

Zadanie II. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. A w Żorach.

Zadanie III. Remont pokrycia dachowego na pawilonie usługowym na os. Sikorskiego PU-15 seg. C w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.10.2024r.

Składanie ofert do 29.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont dachów. Nie otwierać przed dn. 29.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I – 900,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł, Zadanie III – 700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 29.02.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont podestów w wejściach do klatek oraz remont opaski pod loggiami budynków w dn. 22.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont podestów w wejściach do klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 13 kl. A,B,C w Żorach.

Zadanie II. Remont opaski pod loggiami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 20 oraz na os. Korfantego 9 w Żorach.

 

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania i lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 22.02.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont podestów, opaski. Nie otwierać przed dn. 22.02.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 1.500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 22.02.2024r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 25.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 25.01.2024r. na dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach na ul. Żeromskiego 37 (PU-16) – 1 szt. oraz ul. Osińskiej 46 (seg. C) – 1 szt. w Żorach wybrano firmę Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 18.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg nieograniczony z dn. 18.01.2024r. na “Budowę platformy w szybie samonośnym dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla pawilonu usługowego PU-1 na os. Ks. Władysława w Żorach”, został unieważniony. 

Wynik przetargu z dnia 26.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez firmę: Biuro Plus Jerzy Rożen z Katowic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 19.01.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę zakupu i dostawy środków czystości dla Spółdzielni  Mieszkaniowej w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : Firmę INTER TEAM z Rybnika                            

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 01.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 01.02.2024r. do realizacji zadań wybrano poniższych oferentów:

Zadanie I. Wymiana włazów na poddasza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1, 6, os. Ks. Władysława 5, os. Korfantego 7, 13  oraz likwidację włazów na poddasza budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5, 6 w Żorach – firma DRAKSTAL z Pielgrzymowic.

Zadanie II. Montaż wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 4, 16, 18 w Żorach – firma Sobik Grzegorz z Żor.

Zadanie III. Wymiana siatek zabezpieczających w klatkach schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6, 8 w Żorach – firma DRAKSTAL
z Pielgrzymowic.

Zadanie IV. Wymiana zjazdów na wózki na os. Korfantego 10, os. Pawlikowskiego 10, 15 kl. A,F,G,H,I, 21 kl. D,E,F, 22 w Żorach – firma Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.