Przetarg na wymianę nasad i czap kominowych, oraz kompleksowy remont kominów w dn. 07.03.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę nasad i czap kominowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

  1. 700 lecia Żor 3A kl. I,II,III,IV, 3B kl. I,II,
  2. Sikorskiego 5, 6, 8, 9A, 11A.

 Zadanie II. Kompleksowy remont kominów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach na:

  1. 700 lecia Żor 5c, 8, 13, 14,
  2. Ks. Władysława 15, 17,
  3. Korfantego 6, 7, 13, os. Sikorskiego 3 seg. AB,CD, 4 seg. CD, EF, 5A seg. EF, 8A seg. AB, CD, 9 seg. KL, 10 seg. EF.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania oraz lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 07.03.2024r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – nasady, kominy. Nie otwierać przed dn. 07.03.2024r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:

Zadanie I. os. 700 lecia Żor 3AB – 1.800,00 zł, os. Sikorskiego 5 – 1.700,00 zł,  6 – 1.700,00 zł, 8 – 2.500,00 zł, 9A – 2.700,00 zł, 11A – 2.500,00 zł.

Zadanie II. os. 700 lecia Żor 5c – 1.500,00 zł, 8 – 1.500,00 zł, 13 – 1.500,00 zł, 14 – 1.500,00 zł, os. Ks. Władysława 15 – 3.000,00 zł, 17 – 3.000,00 zł, os. Korfantego 6 – 2.400,00 zł, 7 – 2.100,00 zł, 13 – 2.100,00 zł, os. Sikorskiego 3 – 2.700,00 zł, 4 – 2.700,00 zł, 5A – 1.400,00 zł, 8A – 2.700,00 zł, 9 – 1.400,00 zł, 10 – 1.400,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 07.03.2024.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.