Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

 POWIERZCHNIA

1

os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

2

ul. Okrężna 3  (bud. Administracji  – pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

3

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

13,00 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

PETYCJA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informujemy, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zdecydowały przystąpić do ogólnopolskiej akcji wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, TBS-ów, związków gminnych oraz innych związków mieszkaniowych, polegającej na wysłaniu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska petycji, z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi także odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, tak aby rekompensaty zostały przyznane dla każdego lokalu.

Inicjatywa dotyczy właścicieli i użytkowników lokalu większości budynków wielorodzinnych w skali kraju, podłączonych do lokalnych sieci ciepłowniczych, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat uzyskali informacje, o zatwierdzeniu cen ciepła wyższych niż 100%.

W Żorach, od 31 lipca 2021r. do 1 sierpnia 2022r. (czyli tuż przez początkiem obecnego sezonu grzewczego), cena ciepła wzrosła z poziomu 29,27 zł/GJ do 80,60 zł/GJ, czyli wzrosła o 275%.

Tymczasem władze wybiórczo podjęły decyzje w sprawie bezpośrednich rekompensat dla indywidualnych gospodarstw, przede wszystkim do węgla i gazu ziemnego, pomijając całkowicie odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego, czyli mieszkańców budynków zbiorowego zamieszkania.

W petycji jest żądanie wprowadzenia rekompensaty w wysokości jednego tysiąca zł na każdy lokal mieszkalny oraz określenia warunków przyszłych rekompensat. Petycja podpisywana jest przez mieszkańców większości budynków wielorodzinnych na Śląsku.

Informujemy, że na administracjach osiedlowych i na tej stronie poniżej, dostępny jest wzór petycji do Ministerstwa, który wystarczy wypełnić w dolnej części i przekazać administracji lub wypisany skan przesłać emailem na adres: regulamin@smzory.pl, w terminie do 15 marca 2023r. Petycje zostaną przesłane przez Spółdzielnię do Ministerstwa.

Jeżeli podpisujący nie chce przekazywać nr PESEL, należy pozostawić kratkę pustą. W tej sytuacji Spółdzielnia potwierdzi tożsamość użytkownika lokalu na podstawie wskazanego adresu.

PETYCJA DO MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  – DRUK DO POBRANIA

 

Przetarg na lokal mieszkalny

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr 2/2023

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Księcia Władysława 17C/9, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (4 piętro), wartość wywoławcza 231.000,00 zł, wysokość wadium 10.000,00 zł, postąpienie: 500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 13.03.2023r. do 16.03.2023r. w godzinach: 900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Księcia Władysława tel. 32 4341930, 32 4342655.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2023r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.

oświadczenie lokal. mieszkalny – do pobrania

 

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P.

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

3.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

4.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

5.

ul. Boryńska 19C

24,85 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

Ul. Boryńska 19C (PU-6)

24,85 m2

3.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

4.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

5.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

6.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

 

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

3.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

4.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P

LOKAL OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os.700 -lecia PU-15

160,00 m²

2.

ul. Żeromskiego 35

112,39 m²

3.

ul. Osińska 46

172,50 m²

4.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

5.

os. Korfantego 20  (PU-11)

397,92 m²

6.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

7.

ul. Okrężna 3

258,28 m²

8.

ul. Okrężna 3 (II piętro bud. Administracji
-pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

9.

ul. Okrężna 3 (bud. Administracji)

36,20 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel.  32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na lokal mieszkalny w dn. 23.05.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Nr 1/2022

 

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, os. Korfantego 20A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: Żory, os. Korfantego 2A/41, lokal M – 4 o pow. 55,70 m2 (9 piętro), wartość wywoławcza 175.000,00 zł, wysokość wadium 20.000,00 zł, postąpienie: 2.500,00 zł.
 2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniu 09.05.2022r. w godzinach: 900–1430,
  w dniu 12.05.2022r. w godzinach 900–1530 oraz w dniu 16.05.2022r. w godzinach
  900–1430, po umówieniu oględzin. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Korfantego tel. 32 43 45 149.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, m.in. na stronie internetowej smzory.pl/regulaminy/ oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu (dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach),
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2022r. o godzinie 1000 w Siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w sali nr 11B (1 piętro – przy sekretariacie).
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530, w piątki w godzinach od 730 do 1330, pokój nr 1, os. Korfantego 20A.

Wolne lokale użytkowe na dzień 27.04.2022 r.

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 L.P

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

 POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

ul. Okrężna 3  (II piętro bud. Administracji
-pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

3.

ul. Okrężna 3   (bud. Administracji)

36,20 m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A  tel.  32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli w dn. 05.05.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Prace budowlane związane z Rewitalizacją Osiedli – Przebudowa i rozbudowa dróg pożarowych, chodników, placów gospodarczych, parkingów wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 9, 10 w Żorach – ETAP I

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2022r.

Składanie ofert do 05.05.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – rewitalizacja osiedli Ks. Władysława 9, 10. Nie otwierać przed dn. 05.05.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 36.000,00 zł brutto.

 Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 tytułem „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 05.05.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.