Przetarg na remont przykanalika deszczowego i sanitarnego na zasobach SM w dniu 10.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont przykanalika deszczowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. 700 lecia Żor 4 kl. I, II w Żorach.

Zadanie II. Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Korfantego 15 kl. H w Żorach.

Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 15 kl. H w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 30.09.2022r.

Składanie ofert do 10.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont przykanalików. Nie otwierać przed dn. 10.02.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 500,00 zł, Zadanie II – 500,00 zł, Zadanie III – 1.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 10.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

Os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

2.

PU-12 os. Pawlikowskiego

66,27 m²

3.

Os. Sikorskiego Okrężna 3   (II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

4.

 os. Korfantego 20 (PU-11) (piwnice)

197,41 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Wynik przetargu z dnia 14.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formie zapytania o cenę na ,,Zakup i dostawę materiałów dla konserwatorów w 2022 roku” do realizacji zadań wybrano następujące firmy:
-materiały elektryczne –,,KAREL 2″ Sp. z o.o. z Żor, „TOMCO“ z Żor
-materiały instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej- „TOMCO“ z Żor
-materiały ogólnobudowlane – „BAKO“ Sp. z o.o. z Żor, „TOMCO“ z Żor
-materiały instalacji c.o. – GICAL Zenon Grabiec Handel i Modernizacja Systemów Ciepłowniczych z Żor, „TOMCO“ z Żor

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 13.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn. 13.01.2022 r. na:  Wykonanie robót awaryjnych w 2022 roku na zasobach Spółdzielni  wybrano następujące firmy:

Wyszczególnienie robót awaryjnych

Nazwa oferenta

blacharskie, dekarskie

Sobik Grzegorz z Żor

wymiana stopnic zewnętrznych

Sobik Grzegorz z Żor

 

ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych

Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

 

ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej
i deszczowej

Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

 

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych

Sobik Grzegorz z Żor

P.B.W. i D. ALWA-REX z Rybnika

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 05.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu ograniczonego z dn. 05.01.2022 r. na wykonanie projektu budowy windy lub platformy dla osób niepełnosprawnych w pawilonie usługowym na os. Ks. Władysława PU-1 w Żorach wybrano konsorcjum firm: BAUREN Sp. z o.o., sp. komandytowa, BAUREN Renke Piotr z Rybnika.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach w dn. 03.02.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Czyszczenie mechaniczno – chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na:

  1. 700 lecia Żor 1, 4abc, 20,
  2. Ks. Władysława 4, 14, 15, 18,
  3. Korfantego 3, 18,
  4. Pawlikowskiego 10, 11, 13,
  5. Sikorskiego 2, 3, 6, 7A, 7, 13 w Żorach.

 Dopuszcza się składanie ofert na dowolny zakres robót.

 Termin wykonania zamówienia do 31.08.2022r.

Składanie ofert do 03.02.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – czyszczenie c.o.. Nie otwierać przed dn. 03.02.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto 4.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 03.02.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach
na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na wymianę stopnic zewnętrznych oraz na remont posadzek w piwnicach w dn. 27.01.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stopnic zewnętrznych wraz z wymianą filarów podtrzymujących daszki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 6 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę stopnic zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 14 kl. D, G, J, os. Korfantego 3, os. Pawlikowskiego 12 kl. C, 13 kl. C, os. Sikorskiego 16 kl. D, F, G, H, 18 kl. A, C w Żorach.

Zadanie III. Remont posadzek w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 5A kl. I, 8 kl. III, 14 kl. III, os. Korfantego 6 kl. B, 9 kl. H w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2022r.

Składanie ofert do 27.01.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stopnic, remont posadzek. Nie otwierać przed dn. 27.01.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 10.000,00 zł, Zadanie III – 2.200,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 27.01.2022r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg na remont rozdzielni i oświetlenia na zasobach Spółdzielni w dniu 20.01.2022 r.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na :

Zadanie I. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Ks. Władysława 5 kl. CDEF w Żorach.

Zadanie II. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os.Pawlikowskiego 8 kl. EF, 11 kl. ABCD, 14 kl. ABCD, 15 kl. ABCD, 21 kl. AB w Żorach.

Zadanie III. Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłącznika głównego prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 5 kl. IJ, 31 kl. CD, 36 kl. CD w Żorach.

Zadanie IV. Wymianę rozdzielni elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 7A kl. EF, 8 kl. KL, 9 kl. KL, 11A kl. EF, 11 kl. KL w Żorach.

Zadanie V. Remont oświetlenia (wymiana instalacji w piwnicach)  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 17, 19 kl. BCD w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2022r.

Składanie ofert do 20.01.2022r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana rozdzielni, remont oświetlenia. Nie otwierać przed dn. 20.01.2022r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski
51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 3.500,00 zł, Zadanie II – 6.500,00 zł, Zadanie III – 2.500,00 zł, Zadanie IV – 3.000,00 zł, Zadanie V – 1.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 50,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 20.01.2022 r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres smzory@interia.pl Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Wynik przetargu z dnia 09.12.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 09.12.2021r. wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Wymiana pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
os. Ks. Władysława 5 w Żorach,

Zadanie II. Wymiana pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
os. Ks. Władysława 7 w Żorach,

Zadanie III. Wymiana pochwytów balustradowych w klatkach schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
os. Ks. Władysława 8 w Żorach,

– AP-PLAST Artur Patynko z Tych

Zadanie IV. Wymiana 4 szt. siatek zabezpieczających w klatkach schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na
os. Sikorskiego 31 w Żorach –
AJ DECOR FHU z Woli.

Zadanie V. Montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na
os. Pawlikowskiego 6 (4 szt.), os. Sikorskiego 3
(14 szt.) w Żorach –
 AJ DECOR FHU z Woli.

Zadanie VI. Wymiana zjazdów na wózki w wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Powstańców Śląskich 2, os. Ks. Władysława 3, 6, 14, os. Korfantego 1, 4, 5, os. Pawlikowskiego 12 w ŻorachAJ DECOR FHU z Woli.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na roboty awaryjne w dniu 13.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Awaryjne roboty remontowe w 2022 roku:

– blacharskie, dekarskie,
– ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych,
– ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
– wymiana stopnic zewnętrznych,
– remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez  Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.


Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj robót.

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2023 r.

Składanie ofert do 13.01.2022 r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2022 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 13.01.2022 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE-ROBOTY AWARYJNE

1. ZAŁ. NR 1. FORMULARZ OFERTOWY

2. ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA

3. ZAŁ. NR 3. WYKAZ INWESTYCJI