Wynik przetargu z dnia 15.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 15.12.2022r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I. Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 2 – KRO BUD Łukasz Kroczek z Piask.

Zadanie II. Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Sikorskiego 6 – Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Łukasz Oślislok z Świerklan.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 16.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że wyniku wygranego przetargu w formie zapytania o cenę z dn. 16.12.2022r na  remont posadzek w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 5A kl. I, 8 kl. III, 14 kl. III, os. Korfantego 9 kl. H w Żorach do realizacji zadania wybrano firmę GREENBUD z Mikołowa.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

L.P.

LOKAL
OSIEDLE / PAWILON NR

POWIERZCHNIA

1.

os. Powstańców Śląskich PU-7

39,00 m²

2.

os. Korfantego 20 (PU-11)

397,92 m²

3.

os. Pawlikowskiego PU-13

119,63 m² *

4.

 os. Pawlikowskiego PU-12

66,27 m²

5.

ul. Boryńska 19C

24,85 m²

*procedura przetargowa

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego 20A tel. 32 478-81-82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wynik przetargu z dnia 08.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 08.12.2022r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

  1. Zadanie I. Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Powstańców Śląskich 2 kl. E,F,G,H w Żorach.
  2. Zadanie II. Wymiana rozdzielni elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Sikorskiego 5A kl. A,B,C,D w Żorach.
  3. Zadanie III. Wymiana rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 10 kl. C,D, 11 kl. E,F, 14 kl. E,F, 15 kl. E,F, 21 kl. C,D,E,F w Żorach.
  4. Zadanie IV. Wymiana rozdzielni elektrycznych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 4 kl. A,B,C,D 7 kl. G,H, 10 kl. C,D, 12 kl. A,B,C,D w Żorach.
  5. Zadanie V. Wymiana rozdzielni elektrycznych piętrowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 5 w Żorach.
  6. Zadanie VI. Remont oświetlenia (wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach)  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5, 11, 16 w Żorach – firma Andrzej Bryk z Jastrzębia-Zdroju.
  7. Zadanie VII. Remont oświetlenia (wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach)  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 12 w Żorach – firma PPHU ZAHIR z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 01.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 01.12.2022r. do realizacji zadań wybrano następujących oferentów:

1. Montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 700 lecia Żor 6, os. Sikorskiego 4 – Sobik Grzegorz z Żor.
2.
Montaż wiatrołapów w wejściach do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Pawlikowskiego 14, os. Pawlikowskiego 15 – DRAKSTAL Dominik Stania, z Pielgrzymowic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na awaryjne roboty remontowe w 2023 r. w dn. 05.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Awaryjne roboty remontowe w 2023 roku:
– blacharskie, dekarskie,
– ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych,
– ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
– wymiana stopnic zewnętrznych,
– remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj robót.

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2024 r.

Składanie ofert do 05.01.2023r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2023 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 05.01.2023 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B) bez udziału oferentów.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. Wymagania ofertowe

2. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie oferenta

4. Załącznik Nr 3 – Wykaz inwestycji

5. Załącznik Nr 4 – Aktualny stan zatrudnienia

Wynik przetargu z dnia 05.12.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu w formie zapytania o cenę z dn. 05.12.2022r. na wymianę stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na ul. Żeromskiego 35 w Żorach wybrano firmę ASSA ABLOY Mercor Doors  z Gdańska.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 27.09.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 27.09.2022r. na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi na os. Sikorskiego 7A kl. B w Żorach został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.