Przetarg na awaryjne roboty remontowe w dniu 11.01.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Awaryjne roboty remontowe w 2024 roku:

 • montaż kratek w otwory wentylacyjne poddaszy,
 • usługi alpinistyczne (1 zjazd),
 • blacharskie, dekarskie,
 • ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych,
 • ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
 • wymiana stopnic zewnętrznych,
 • remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

 Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj robót.

 Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2025 r.

Składanie ofert do 11.01.2024r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2024 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 11.01.2024 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2024r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A w godz. 700-1400 pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 11.01.2024 r. – załączniki do pobrania.

 1. WYMAGANIA OFERTOWE-ROBOTY AWARYJNE
 2. Zał. Nr 1. Formularz ofertowy
 3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
 4. Zał. Nr 3. Wykaz inwestycji
 5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia

 

Wynik przetargu z dnia 07.12.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 07.12.2023r. do realizacji zadań wybrano następujących oferentów:

1. Firmę Andrzej Bryk z Jastrzębia-Zdroju na:

 • Wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6 kl. A,B, 7 kl. C,D,  os. Korfantego 4, os. Pawlikowskiego 7 kl. E,F, 8 kl. A,B w Żorach,
 • Wymianę rozdzielni elektrycznych (wymiana WLZ, montaż wyłączników głównych prądu) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Pawlikowskiego 6 kl. A,B, 11 kl. G,H, 14 kl. G,H,I,J, 15 kl. G,H,I,J w Żorach,
 • Remont instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego 15, 17 w Żorach.

2. Firmę PPHU ZAHIR Julia Rędzia z Żor na:

 • Remont oświetlenia (wymianę instalacji elektrycznej) w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6, os. Ks. Władysława 9 w Żorach,
 • Wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do mieszkań w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 5 kl. A,B, 12 kl. A,B, os. Pawlikowskiego 12 kl. C,D w Żorach.

3. Firmę Krzysztof Urbańczyk KRISBUD Usługi Remontowo-budowlane z Jastrzębia-Zdroju na:

 • Remont oświetlenia (wymianę instalacji elektrycznej) w piwnicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 10 w Żorach.

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

 

Akcja Zima w mieście 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zaprasza na zajęcia dla dzieci w wieku 8-11 lat w ramach działalności oświatowo-kulturalnej Spółdzielni:

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2024

 • 1 tydzień  29 stycznia 2024 do 2 lutego 2024 w godz. 9 00 – 15 00
 • 2 tydzień     5 lutego 2024 do 9 lutego 2024 w godz. 9 00 – 15 00

Zajęcia i zbiórki dzieci zgodnie z zapisem: w Świetlicy „Smok” lub Klubie „Iskierka”

Opłaty:

 • 125,00  zł brutto  za 5 dni – dla dzieci użytkowników lokali mieszkalnych w SM w Żorach (dodatkowa ulga 30,00zł brutto dla dzieci członków SM w Żorach)
 • 160,00 zł brutto za 5 dni – dla dzieci osób nie będących użytkownikami lokali mieszkalnych w SM w Żorach

Uwaga! ilość miejsc ograniczona: 2×20 os. w Klubie Iskierka i 2×25 os. w Świetlicy Smok – liczy się kolejność zgłoszeń.
Przy zgłoszeniu do 22.12.2023 r. pierwszeństwo przysługiwać będzie dzieciom członków SM w Żorach.

Zgłoszenia wstępnego na listę rezerwacyjną na wybrany tydzień /tygodnie ferii kierować należy w dni robocze w godz.1230–1700:
– od 15.12.2023 r. do 22.12.2023 r. NABÓR PODSTAWOWY
– od 02.01.2024 r. do 05.01.2024 r. NABÓR DODATKOWY – W RAZIE WOLNYCH MIEJSC
pod numer telefonu kom.: 603 742 313  lub osobiście w Świetlicy „Smok” / Klubie „Iskierka” po umówieniu telefonicznym.

W okresie 23.12.2023 – 01.01.2024 zapisy nie będą prowadzone. Rezerwacja miejsca nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka na zajęcia – zgłoszenie podlega dalszej weryfikacji przez Organizatora.

ORGANIZATORZY SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ OPIEKĘ PODCZAS ZAJĘĆ TYLKO DZIECIOM ZDROWYM.

 1. INFORMACJA DLA RODZICÓW – AKCJA ZIMA 2024 – do zapoznania.
 2. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie i RODO – AKCJA ZIMA 2024
 3. Załącznik Nr 2 – Upoważnienie dla osób nie będących – AKCJA ZIMA 2024
 4. Załącznik Nr 3 – Odbiór lub samodzielny powrót – AKCJA ZIMA 2024
 5. Zasady organizacji i ponoszenia opłat 2024
 6. HARMONOGRAMY AKCJA ZIMA 2024

Przetarg na remont schodów do piwnicy w dniu 14.12.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont schodów do piwnicy (ułożenie płytek) wraz z remontem ściany i posadzki przy wejściu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. 700 lecia Żor 12 w Żorach.

Zadanie II. Remont posadzek w piwnicach w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 1 kl. A, 17 kl. C w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze lokalizacje danego zadania.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2024r.

Składanie ofert do 14.12.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont schodów i posadzek. Nie otwierać przed dn. 14.12.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto:  Zadanie I – 1.800,00 zł, Zadanie II – 480,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 100,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 14.12.2023r.” Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać e-mail na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta w celu wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.