Wynik przetargu z dnia 21.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 21.09.2023r. na:

Zadanie I. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. II w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi,

Zadanie II. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 10 kl. E w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi,

do realizacji zadań wybrano firmę ZME BAJPAX Sp. z o.o. z Nieznanic.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Zawiadomienie o zmianie zaliczek na poczet centralnego ogrzewania – wyjaśnienie

Zawiadomienie o zmianie zaliczek na poczet centralnego ogrzewania – wyjaśnienie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że w miesiącu sierpniu 2023r. na stronie internetowej BIP Urzędu Regulacji Energetyki, ukazała się informacja o zatwierdzeniu taryfy na ciepło dla przedsiębiorstwa energetycznego PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, czyli dla dostawcy ciepła na terenie Żor, która obowiązuje od 1 września 2023r.

Jednocześnie przedsiębiorca energetyczny PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., na swojej stronie internetowej, opublikował „Taryfę dla ciepła z zastosowaniem najniższej ceny, obowiązującą od 1 września 2023r.”i w dniu 7 września 2023r. na fakturze poinformował Spółdzielnię, że rozliczenia ciepła odbywają się z zastosowaniem średniej ceny ciepła z rekompensatą, a to oznacza, że taryfa dotycząca Żor objęta została mechanizmem wsparcia Rządowej Tarczy Energetycznej, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która obowiązuje do końca 2023r.

Wobec powyższego poniżej przedstawiamy stawki za ciepło wg których rozliczane jest ciepło pomiędzy PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., a Spółdzielnią Mieszkaniową w Żorach:

Taryfa W-91-11

– dotyczy os. 700-lecia Żor, os. Ks. Władysława i os. Powstańców Śl. 2, os. Korfantego, os. Pawlikowskiego do nr 21, os. Sikorskiego od nr 8

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące do 31.08.2023 roku (netto) – dotychczasowe

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

10 014,50 zł

3 806,05 zł

80,60 zł

9,77 zł

25,21 zł

13 820,55 zł/MW

90,37 zł/GJ

 

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.09 do 31.12.2023 roku (netto) – ceny minimalne

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

11 039,66 zł

4 556,24 zł

81,31 zł

11,05 zł

26,71 zł

15 595,90 zł/MW +12,85%

92,36 zł/GJ +2,20%

 

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.01.2024 roku (netto)

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-11

12 634,51 zł

4 556,24 zł

93,06 zł

11,05 zł

30,57 zł

17 190,75 zł/MW +24,38%

104,11 zł/GJ +15,20%

 

Taryfa W-91-15

– dotyczy os. Pawlikowskiego 22, os. Sikorskiego od nr 2 do nr 7 i 7A

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące do 31.08.2023 roku (netto) – dotychczasowe

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

10 014,50 zł

6 717,91 zł

80,60 zł

15,83 zł

25,21 zł

16 732,41 zł/MW

96,43 zł/GJ

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.09 do 31.12.2023 roku (netto) – ceny minimalne

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

11 039,66 zł

7 796,32 zł

81,31 zł

18,34 zł 26,71 zł

18 835,98 zł/MW +12,57%

99,65 zł/GJ +3,33%

Taryfy za centralne ogrzewanie obowiązujące od 01.01.2024 roku (netto)

Taryfa

cena za zamówioną moc cieplną MW/m-c

opłata stała za usługi przesyłowe MW/m-c

cena ciepła /GJ

opłata zmienna za usługi przesyłowe /GJ

cena nośnika ciepła /m³

W-91-15

12 634,51 zł

7 796,32 zł

93,06 zł

18,34 zł

30,57 zł

20 430,83 zł/MW +22,10%

111,40 zł/GJ +15,52%

Do 31 sierpnia 2023r. obowiązywały ceny z taryfy podniesionej w sierpniu 2022r.  (na diagramie  powyżej linia czarna). Od 1 września 2023r. nastąpiła podwyżka cen wg taryfy Urzędu Regulacji Energetyki, która skutkuje wzrostem kosztów ogrzewania budynków średnio ok. +19% (linia czerwona), ale jednocześnie mechanizmem rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, w okresie od 1 września 2023r. do 31 grudnia 2023r. (linia niebieska) podwyżka ta została obniżona do poziomu ok. 14,5%, czyli roczne koszty ogrzewania budynków obniżone zostaną ok. 4,5%. Ponieważ informacje o zastosowaniu średniej ceny ciepła z rekompensatą, w rozliczeniach ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Żorach, otrzymaliśmy we wrześniu 2023r., Zarząd nie zdecydował o zwiększeniu zaliczek na poczet c.o. od miesiąca września 2023r. Zwiększone zaliczki na poczet c.o. z uwzględnieniem podwyżki cen wg taryf URE i jednocześnie obniżki cen wg ogłoszonych cen minimalnych, zostaną wprowadzone od miesiąca października 2023r. do grudnia 2023r.Ponieważ wg art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Spółdzielnia zobowiązana jest poinformować użytkowników lokali o wysokości uzyskanych obniżek w ramach rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego, do informacji o zmianie wysokości opłat dołączamy Zawiadomienie wg wzoru określonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.W miesiącu listopadzie zostaną do każdego lokalu skierowane rozliczenia centralnego ogrzewania, zakończonego 31 sierpnia 2023r. okresu rozliczeniowego, wg którego obliczone będą zaliczki na poczet c.o., które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza mieszkańców na otwarte spotkania jesienne, które odbędą się w terminie i miejscu jn.

l.p.

Data

Osiedle

Miejsce

Godzina

1.

25.09.2023r.

Os. Sikorskiego

Klub „Wisus”

16:00

2.

27.09.2023r.

Os. Ks. Władysława i bud 2 os. Powstańców Śl.

Klub „Rebus”

16:00

3.

29.09.2023r.

Os. Korfantego

Świetlica „SMOK”

16:00

4.

02.10.2023r.

Os. 700-lecia Żor

Klub „ISKIERKA”

16:00

Przygotowane tematy spotkań to:

  • Konsultacja zadań remontowych na 2024r. na poszczególne budynki mieszkalne.
  • Informacje o realizacji Programu Rewitalizacja.
  • Informacja o rocznych kosztach ogrzewania budynków w sezonie 2022-2023, o zmianie cen ciepła i o zaliczkach na poczet c.o.
  • Inne informacje i dyskusja.

Wynik przetargu z dnia 31.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 31.08.2023r. na:

Zadanie I. Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 11 kl. A
w Żorach,

Zadanie II. Remont przykanalika deszczowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Pawlikowskiego 15 kl. F w Żorach,

Zadanie III. Remont przykanalika sanitarnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os.  Sikorskiego 8A kl. E-F w Żorach, do realizacji zadań wybrano firmę P.B.W.i D. „ALWA-REX” Sp. z o.o. z Rybnika   

Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 17.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 17.08.2023r. wybrano następujących oferentów:

Zadanie I. Odnowienie ścian docieplonych (czyszczenie elewacji z zabrudzeń pochodzenia biologicznego) na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na:

– os. Ks. Władysława 9 (ściana szczytowa od kl. F),
os. Ks. Władysława 10 (ściana szczytowa od kl. A),

– os. Sikorskiego 8 (od strony wejść do budynku, małe szczyty), os. Sikorskiego 9 (od strony wejść do budynku, małe szczyty), os. Sikorskiego 11 (od strony wejść do budynku, małe szczyty)
w Żorach  – INMAGO sp. z o.o., sp. k. z Wodzisławia Śląskiego.

Zadanie II. Montaż elementów zabezpieczających przed ptakami na belkach stężających budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Żorach – APIUM z Krakowa.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w dniu 21.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. II w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

 Zadanie II. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 10 kl. E w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi.

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania

Termin wykonania zamówienia do 15.12.2023r.

Składanie ofert do 21.09.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform. Nie otwierać przed dn. 21.09.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2023r. o godz. 12:30 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I. 2.700,00 zł,
Zadanie II. 2.700,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą bezpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 21.09.2023r. – załączniki do pobrania:

 

Wynik przetargu z dnia 14.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg nieograniczony z dn. 14.09.2023r. na:

Zadanie I. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. 700 lecia Żor 2 kl. II w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi,

Zadanie II. Dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 10 kl. E w Żorach wraz z robotami towarzyszącymi,
został unieważniony.

Wynik przetargu z dnia 24.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dot.  „Utrzymania zimowego dróg, chodników i parkingów zarządzanych  przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach w sezonach zimowych 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026 ” wybrano ofertę złożoną przez :  Pana Grzegorza Sobik z Żor.

Przetarg na przebudowę podestu przed klatką schodową w dn. 21.09.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę podestu przed klatką schodową, obniżenie krawężnika przy zejściu z chodnika  przed budynkiem mieszkalnym na os. Sikorskiego 13 kl. D w Żorach.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2023r.

Składanie ofert do 21.09.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony –przebudowa podestu. Nie otwierać przed dn. 21.09.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych
w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.

Przetarg 21.09.2023 r. – załączniki do pobrania

  1. Zał. Wymagania ofertowe
  2. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy
  3. Zał. Nr 2 Oświadczenie oferenta
  4. Zał. Nr 3 Wykaz inwestycji
  5. Zał. Nr 4 Aktualny stan zatrudnienia
  6. Zał. Nr 5. Przedmiar robót

Wynik przetargu z dnia 27.07.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 27.07.2023r. do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I. Przebudowa zjazdów z drogi pożarowej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 11-12, 13-14 w Żorach – ETAP I – Sobik Grzegorz z Żor.

Zadanie II. Przebudowa dojazdu, parkingów, infrastruktury podziemnej przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os.  Sikorskiego 18, 19 w Żorach – ETAP I – NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o. z Katowic.

Dziękujemy za udział w przetargu.