Podział części stałej do zmiennej centralnego ogrzewania

Zgodnie z zapisami §7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, Zarząd informuje, że na podstawie §7 pkt. 3, 4 i 5 ww. Regulaminu w dniu 22.06.2021r. uchwałą nr 18/2021 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach kosztów ciepła okresu rozliczeniowego od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022 r., które podaje do wiadomości w załączeniu.

Uchwała poprzedzona była analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2020-2021, oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane instalacji c.o. (elementy bez podzielników) każdego budynku.

Informujemy, że koszt ogrzewania wszystkich budynków SM w Żorach, w mijającym okresie rozliczeniowym (zakończy się 31 sierpnia 2021r.), będzie wyższy od poprzedniego o ok. 1.260.300 zł (+15,3%), o czym Zarząd informował poprzez ogłoszenia na klatkach już w miesiącu kwietniu 2021r. Wpływ na to ma chłodniejsza i przedłużająca się zima oraz wzrosty cen ciepła w ubiegłym roku. Rozliczenie tego sezonu będzie dostarczane do lokali mieszkalnych ok. miesiąca listopada 2021r.

Uchwała Nr 18/2021 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach