Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w dn. 19.01.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 6 (4 szt.), 10 (4 szt.), os. Sikorskiego 9 (2szt.).

Zadanie II. Wymianę stolarki okiennej w pawilonach usługowych os. Korfantego 20 (3 szt.) (część niska – okienka piwniczne), os. Sikorskiego EKR bud. 5  (13 szt.), os. Sikorskiego PU-15 (2 szt.) (Rehamedica).

Zadanie III. Wymianę drzwi wejściowych do budynków  mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 1, 2, os. Ks. Władysława 5 kl. A,B,C,E, 7 kl. A,B,D,F, 8 kl. A,B,C,D,E,F, 10 kl. B,C,D,E,F, os. Pawlikowskiego 22.

Zadanie IV. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. A (apteka).

Zadanie V. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na Korfantego 20 (część niska ADM, Rehlis), os. Korfantego 20A (część wysoka).

Zadanie VI. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonach usługowych na Pawlikowskiego PU-12 (Stokrotka, sklep internetowy, warsztat), os. Pawlikowskiego PU-13 (szwalnia, Netserwis).

Zadanie VII. Wymianę stolarki drzwiowej w pawilonie usługowym na Sikorskiego PU-15 (Rehlis, Rehamedica).

Dopuszcza się składanie ofert na pojedyncze zadania.

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2023r.

Składanie ofert do 19.01.2023r. do godz. 1000 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej opieczętowanej
i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana stolarki. Nie otwierać przed dn. 19.01.2023r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2023r. o godz. 12:00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A (sala konferencyjna pok. 11B).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości brutto: Zadanie I – 900,00 zł, Zadanie II – 1.800,00 zł, Zadanie III – 7.000,00 zł, Zadanie IV – 300,00 zł, Zadanie V – 600,00 zł, Zadanie VI – 1.600,00 zł, Zadanie VII – 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w wysokości 150,00 zł brutto płatne przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 „Opłata za wymagania ofertowe do przetargu z dn. 19.01.2023r.”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać email na adres gzm.remonty@smzory.pl, wraz z podaniem pełnej nazwy firmy oferenta. Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego 20A pok. 18 w godz. 700-1400 oraz pod nr tel. 32 47-88-175,
32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.