Wynik przetargu z dnia 18.05.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego polegającego na koszeniu terenów zieleni zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową  w Żorach  wybrano ofertę złożoną przez Pana Grzegorza Sobik z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.